ערוץ מאיר
יום ראשון
 
00:00-07:40
שידור חוזר של שיעורי הבוקר
 

07:50-08:00 שידור חי!
הלכה יומית
הרב ביגון דב

08:00-08:30 שידור חי!
לימוד בחבורה- פ"ש, משניות וספר אורות
הרב ביגון דב

08:30-08:35
פינת ''ההלכה היומית''
הראשל''צ הרה''ג אליהו מרדכי זצוק''ל

08:35-08:45
בית מאיר- הפינה המשפחתית של ערוץ מאיר
רבנים שונים

08:45-09:45
ספר אורות למרן הרב קוק זצ"ל
הרב רוה זיו

10:00-11:00
ספר אורות התשובה למרן הרב קוק זצ"ל
הרב ביגון דב

11:00-12:00 שידור חי!
נבנים עם מסכת אבות
הרב כץ דורון

12:00-13:00 שידור חי!
תפילות השבת
הרב אנגלמן ליאור

13:05-13:15 שידור חי!
לימוד מתוך הספרים פלא יועץ" ו"חפץ חיים"
הרב ביגון דב

13:35-13:45 שידור חי!
לימוד בחבורה- ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין
הרב ביגון דב

14:15-15:15 שידור חי!
מאמרי הראי"ה
הרב רוה זיו

16:00-16:30
ספר עולת ראי"ה למרן הרב קוק זצ"ל
הרב טמיר ערן

16:30-17:30
נתיב התורה למהר"ל
הרב ביגון רענן

17:30-18:30 שידור חי!
ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי
הרב שרקי אורי

18:30-19:30
מרווקות לנישואין
ד"ר אבולעפיה מיכאל

19:30-19:55
הלכות ברכות
הרב ענתבי מרדכי

19:55-20:10
לימוד בספר 'עולת ראי"ה' למרן הרב קוק זצ"ל
הרב בן פזי חנוך

20:30-21:25 שידור חי!
ספר דרך ה' לרמח"ל
הרב שרקי אורי

22:00-23:00 שידור חי!
יסודות האמונה
הרב לונדין חגי

 
יום שני
 
00:00-07:50
שידור חוזר של שיעורי הבוקר1
 

08:00-08:10 שידור חי!
הלכה יומית
הרב ביגון דב

08:10-08:30 שידור חי!
לימוד בחבורה- פ"ש, משניות וספר אורות
הרב ביגון דב

08:30-08:35
פינת ''ההלכה היומית''
הראשל''צ הרה''ג אליהו מרדכי זצוק''ל

08:45-09:45
איגרת השמד לרמב"ם
הרב שרקי אורי

10:00-11:00
מאמר 'דעת אלוהים' למרן הרב קוק זצ"ל
הרב לונדין חגי

11:00-12:00 שידור חי!
סוגיות בספר עין אי"ה
הרב פיירמן ראובן

12:00-13:10 שידור חי!
"ותן חלקנו בתורתך"
הרב אליהו יורם

13:05-13:15 שידור חי!
לימוד מתוך הספרים פלא יועץ" ו"חפץ חיים"
הרב ביגון דב

13:35-13:45 שידור חי!
לימוד בחבורה- ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין
הרב ביגון דב

14:15-15:15 שידור חי!
נפש הפרשה- עבודת הנפש בעקבות הפרשה
הרב ורד אייל

16:00-16:30
ספר עולת ראי"ה למרן הרב קוק זצ"ל
הרב טמיר ערן

16:30-17:30 שידור חי!
הלכות שבת
הרב ענתבי מרדכי

17:30-18:30 שידור חי!
הלכות תפילה
הרב ענתבי מרדכי

18:30-19:30 שידור חי!
ספר "עין אי"ה" למרן הרב קוק זצ"ל
הרב קלנר יוסף

19:30-19:55
נתיבות עולם למהר"ל
הרב פיירמן ראובן

19:55-20:10
ספר עולת ראי"ה לרב קוק זצ"ל
הרב בן פזי חנוך

20:15-21:15 שידור חי!
עבודת הנפש ברוח יהודית
ד"ר אבולעפיה מיכאל

21:15-22:10 שידור חי!
כה עשו חכמינו
הרב ורד אייל

22:10-22:15
שאלות ותשובות
הרב אבינר שלמה

22:15-23:30 שידור חי!
פרשת שבוע עפ"י פירוש השם משמואל
הרב אליהו יורם

 
יום שלישי
 
00:00-07:40
שידור חוזר של שיעורי הבוקר
 

07:50-08:00 שידור חי!
הלכה יומית
הרב ביגון דב

08:00-08:30 שידור חי!
לימוד בחבורה- פ"ש, משניות וספר אורות
הרב ביגון דב

08:30-08:35
פינת "ההלכה היומית"
הראשל'צ הרה'ג אליהו מרדכי זצוק'ל

08:50-09:45
סיפורי מעשיות לר' נחמן מברסלב
הרב ורד אייל

10:00-11:00
פרשת שבוע עפ"י פירוש החת"ם סופר
הרב טמיר ערן

11:00-12:00 שידור חי!
לימוד בספר שמואל
הרב ורד אייל

12:00-12:45 שידור חי!
באהבה ובאמונה עם הרב דב ביגון
הרב ביגון דב

13:05-13:15 שידור חי!
לימוד מתוך הספרים פלא יועץ" ו"חפץ חיים"
הרב ביגון דב

13:35-13:45 שידור חי!
לימוד בחבורה- ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין
הרב ביגון דב

14:15-15:15 שידור חי!
נתיבות תשובה פרטיות
הרב כץ דורון

16:00-16:30
ספר עולת ראי"ה למרן הרב קוק זצ"ל
הרב טמיר ערן

16:30-17:00
ספר באר הגולה למהר"ל
הרב שרקי אורי

17:00-18:00 שידור חי!
יסודות האמונה
שרחטון דני

18:30-19:30 שידור חי!
תולדות עם ישראל
הרב לנדאו דוד

19:30-19:55
נתיבות הלב
הרב פיירמן ראובן

19:55-20:10
ספר עולת ראי"ה לרב קוק זצ"ל
הרב בן פזי חנוך

20:45-21:45
על זוגיות וגאולה
ד"ר אבולעפיה מיכאל

22:00-23:00 שידור חי!
לימוד בספר יהושוע
הרב ביננפלד עוזי

 
יום רביעי
 
00:00-07:40
שידור חוזר של שיעורי הבוקר
 

07:50-08:00 שידור חי!
הלכה יומית
הרב ביגון דב

08:00-08:30 שידור חי!
לימוד בחבורה- פ"ש, משניות וספר אורות
הרב ביגון דב

08:30-08:35
פינת 'ההלכה היומית'
הראשל'צ הרה'ג אליהו מרדכי זצוק'ל

08:35-08:45
בית מאיר- הפינה המשפחתית של ערוץ מאיר
רבנים שונים

08:50-09:45
על זוגיות וגאולה
ד"ר אבולעפיה מיכאל

10:00-11:00
ללמוד תנ"ך- לימוד בספר שמואל
הרב ביננפלד עוזי

11:00-12:00 שידור חי!
ספר נתיבות עולם למהר"ל
הרב שרקי אורי

12:10-12:50 שידור חי!
ספר אורות למרן הרב קוק זצ"ל
הרב טמיר ערן

12:50-13:10 שידור חי!
מסילת ישרים
הרב טמיר ערן

13:00-13:10 שידור חי!
לימוד מתוך הספרים פלא יועץ" ו"חפץ חיים"
הרב ביגון דב

13:30-13:40 שידור חי!
לימוד בחבורה- ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין
הרב ביגון דב

14:30-15:30 שידור חי!
פרשת השבוע עפ"י הגר"א
הרב טמיר ערן

15:00-16:00
"צמאה נפשי לאלוקים"- על התפילה
הרב אליהו יורם

16:30-17:30 שידור חי!
ספר אדר היקר למרן הרב קוק זצ"ל
הרב שרקי אורי

17:30-18:30 שידור חי!
ספר אורות הקודש למרן הרב קוק זצ"ל
הרב שרקי אורי

18:30-19:30
פרשת השבוע
הרב בן יעקב מנחם

19:30-19:55
ספר אורות למרן הרב קוק זצ"ל
הרב רוה זיו

19:55-20:10
לימוד בספר 'עולת ראי"ה' למרן הרב קוק זצ"ל
הרב בן פזי חנוך

20:30-21:30
פרשת השבוע עפ"י הנתיבות שלום
הרב אליהו יורם

21:30-22:30
בין אדם לחבירו
הרב טמיר ערן

22:30-23:30
הלכות תשובה לרמב"ם
הרב שרקי אורי

 
יום חמישי
 
00:00-07:50
שידור חוזר של שיעורי הבוקר
 

08:00-08:10 שידור חי!
הלכה יומית
הרב ביגון דב

08:10-08:30 שידור חי!
לימוד בחבורה- פ"ש, משניות וספר אורות
הרב ביגון דב

08:30-08:35
פינת "ההלכה היומית"
הראשל"צ הרה"ג אליהו מרדכי זצוק"ל

08:50-09:45
פרק חלק
הרב שרקי אורי

10:00-11:00
פרשת השבוע עפ"י פירוש האור החיים הקדוש
הרב אליהו יורם

11:00-12:00 שידור חי!
ספר עולת ראי"ה
הרב שרקי אורי

12:00-13:00 שידור חי!
באהבה ובאמונה עם הרב דב ביגון
הרב ביגון דב

13:05-13:15 שידור חי!
לימוד מתוך הספרים פלא יועץ" ו"חפץ חיים"
הרב ביגון דב

13:35-13:45 שידור חי!
לימוד בחבורה- ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין
הרב ביגון דב

14:15-15:15 שידור חי!
מלחמת התרבות
הרב רוה זיו

16:00-16:30
ספר עולת ראי"ה למרן הרב קוק זצ"ל
הרב טמיר ערן

16:30-17:30 שידור חי!
תנ"ך- לימוד בספר תרי עשר
הרב שרקי אורי

17:30-18:30 שידור חי!
מבוא לתורה שבעל פה
הרב שרקי אורי

18:30-19:30
עולמם של חז"ל
הרב אנגלמן ליאור

19:30-19:55
"נפש הפרשה"- עבודת הנפש בעקבות הפרשה
הרב ורד אייל

19:55-20:10
לימוד בספר 'עולת ראי"ה' למרן הרב קוק זצ"ל
הרב בן פזי חנוך

20:30-21:30
פרשת השבוע עפ"י פירוש החת"ם סופר
הרב טמיר ערן

21:30-22:30
ההיגיון הפנימי של טעמי המצוות
הרב לונדין חגי

22:30-23:30
ספר אורות הקודש למרן הרב קוק זצ"ל
הרב שרקי אורי

 
יום שישי
 
02:00-07:40
שידור חוזר של שיעורי הבוקר
 

07:50-08:00 שידור חי!
הלכה יומית
הרב ביגון דב

08:00-08:30 שידור חי!
לימוד בחבורה- פ"ש, משניות וספר "אורות"
הרב ביגון דב

08:35-09:35
הלכות שבת
הרב ענתבי מרדכי

09:35-10:05
קריאת פרשת השבוע
-----

10:15-11:15
לימוד בחמשת חומשי התורה
הרב שרקי אורי עמוס

11:30-12:30
פרשת השבוע- מוסר עפ"י רש"י
הרב מלכא יואב

12:30-13:45
פרשת השבוע עפ"י הרש"ר הירש
הרב טמיר ערן

14:00-14:30
נפגשים בפרשה - הרב חגי לונדין ואורחים מדברים פרשת שבוע
-----

14:30-15:00
פרשת השבוע
הרב בן יעקב מנחם

15:00-15:30
"שפת אמת" על פרשת השבוע
הרב ורד אייל

15:30-15:50
קריאת שיר השירים לכבוד שבת קודש
-----

15:50-15:52
"על הדרך"- פינות קצרות על פרשת השבוע
רבנים שונים

15:52-15:55
שבת שלום


 
מוצאי שבת
 
20:30-21:30
לימוד בספר מלכים
הרב ורד אייל

21:30-22:30
לימוד בספר שופטים
הרב שרקי אורי

22:30-23:45
לומדים לקרוא תנ"ך- לימוד בספר שופטים
הרב ביננפלד עוזי


 
(133)