ערוץ מאיר

שם הסדרה: צופי ישועה

שם הרב: הרב דוד חי הכהן

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


צופי ישועה   סה"כ 43 שיעורים
 
החכמה האמיתית - יראת שמים - וסיום סדרת צופי ישועההחכמה האמיתית - יראת שמים - וסיום סדרת צופי ישועה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: יראת שמים
  האזן לשיעור(17 דקות)
קוד שיעור: 52295
פרק מספר 43 בסדרה
כ"ו אדר א ה'תשע"א
נביאי אמתנביאי אמת
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: נביאי אמת
  האזן לשיעור(23 דקות)
קוד שיעור: 52294
פרק מספר 42 בסדרה
כ"ו אדר א ה'תשע"א
ענייני הנבואה והנביאים בתמציתענייני הנבואה והנביאים בתמצית
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: נבואה
  האזן לשיעור(45 דקות)
קוד שיעור: 52293
פרק מספר 41 בסדרה
ג אדר א ה'תשע"א
נבואה פרטית צדיק ורשענבואה פרטית צדיק ורשע
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: יחזקאל הנביא
  האזן לשיעור(27 דקות)
קוד שיעור: 52292
פרק מספר 40 בסדרה
י"ט שבט ה'תשע"א
מדרגתה של נבואת יחזקאלמדרגתה של נבואת יחזקאל
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: יחזקאל הנביא
  האזן לשיעור(24 דקות)
קוד שיעור: 52291
פרק מספר 39 בסדרה
ה שבט ה'תשע"א
נבואת יחזקאל והתורהנבואת יחזקאל והתורה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: יחזקאל הנביא | הנביא יחזקאל
  האזן לשיעור(35 דקות)
קוד שיעור: 52290
פרק מספר 38 בסדרה
כ טבת ה'תשע"א
מי שראוי לשמיעת דבר ה מי שראוי לשמיעת דבר ה'
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: יחזקאל הנביא
  האזן לשיעור(24 דקות)
קוד שיעור: 52289
פרק מספר 37 בסדרה
ו טבת ה'תשע"א
מדרגות בתורהמדרגות בתורה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: יחזקאל הנביא
  האזן לשיעור(21 דקות)
קוד שיעור: 52288
פרק מספר 36 בסדרה
ט"ו כסלו ה'תשע"א
מדרגות בגלותמדרגות בגלות
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: הגלות | יחזקאל הנביא
  האזן לשיעור(14 דקות)
קוד שיעור: 52287
פרק מספר 35 בסדרה
ד כסלו ה'תשע"א
"אני בתוך הגולה" - פתיחה לספר יחזקאל"אני בתוך הגולה" - פתיחה לספר יחזקאל
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: בן כרך ובן עיר | מעשה מרכבה | מראות אלהים | יחזקאל הנביא
  האזן לשיעור(33 דקות)
קוד שיעור: 52285
פרק מספר 34 בסדרה
ג חשוון ה'תשע"א
פרק הסיום בירמיהו  -המשך הדיון על התלמוד הבבליפרק הסיום בירמיהו -המשך הדיון על התלמוד הבבלי
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: תלמוד הבבלי
  האזן לשיעור(15 דקות)
קוד שיעור: 52284
פרק מספר 32 בסדרה
כ אלול ה'תש"ע
השליחות האלוהית בגלות בבל כפי שהיא מתגלית בתלמוד הבבליהשליחות האלוהית בגלות בבל כפי שהיא מתגלית בתלמוד הבבלי
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: גלות בבל | תלמוד בבלי
  האזן לשיעור(25 דקות)
קוד שיעור: 52283
פרק מספר 33 בסדרה
כ אלול ה'תש"ע
המעבר בין לשון רבים ליחיד כביטוי לקדושת הלשוןהמעבר בין לשון רבים ליחיד כביטוי לקדושת הלשון
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: ספר ירמיה | קדושת הלשון
  האזן לשיעור(24 דקות)
קוד שיעור: 52282
פרק מספר 31 בסדרה
י"ג אלול ה'תש"ע
תורת הכלל - התורה של בבלתורת הכלל - התורה של בבל
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: התורה של בבל
  האזן לשיעור(30 דקות)
קוד שיעור: 52281
פרק מספר 29 בסדרה
ב אב ה'תש"ע
דבר ה  לגוים ע"פ קרבתם לישראלדבר ה' לגוים ע"פ קרבתם לישראל
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(29 דקות)
קוד שיעור: 52280
פרק מספר 30 בסדרה
ב אב ה'תש"ע
יסוד שמיעת התורה מידות טובות ובהירות האמונהיסוד שמיעת התורה מידות טובות ובהירות האמונה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(23 דקות)
קוד שיעור: 52279
פרק מספר 27 בסדרה
ט"ז תמוז ה'תש"ע
השיכות לקדושה ע"פ האופי הישראליהשיכות לקדושה ע"פ האופי הישראלי
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(13 דקות)
קוד שיעור: 52278
פרק מספר 28 בסדרה
ט"ז תמוז ה'תש"ע
שליחות הנביא לישראלשליחות הנביא לישראל
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: נבואה | ששך | הכובש נבואתו | קרי וכתיב
  האזן לשיעור(35 דקות)
קוד שיעור: 52277
פרק מספר 26 בסדרה
י"א תמוז ה'תש"ע
כתיבת הנבואה וסגנון הנביא מבררים את מדרגת הנבואהכתיבת הנבואה וסגנון הנביא מבררים את מדרגת הנבואה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(29 דקות)
קוד שיעור: 52276
פרק מספר 25 בסדרה
י"ח סיוון ה'תש"ע
חוסר הסדר בדברי הנביא מבטא את  ההרס הרוחניחוסר הסדר בדברי הנביא מבטא את ההרס הרוחני
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(26 דקות)
קוד שיעור: 52275
פרק מספר 24 בסדרה
י"א סיוון ה'תש"ע
הירידה הכוללתהירידה הכוללת
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: הנביאים | שנאת חינם
  האזן לשיעור(18 דקות)
קוד שיעור: 52274
פרק מספר 23 בסדרה
י"ט אייר ה'תש"ע
ירידת הנבואהירידת הנבואה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(21 דקות)
קוד שיעור: 52273
פרק מספר 22 בסדרה
כ"ד ניסן ה'תש"ע
הסיבוך וחוסר הסדר הרוחני של מלכי יהודה האחרוניםהסיבוך וחוסר הסדר הרוחני של מלכי יהודה האחרונים
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: המלך צדקיהו | פרשת שמות | מלכי יהודה האחרונים
  האזן לשיעור(29 דקות)
קוד שיעור: 52272
פרק מספר 21 בסדרה
כ"ג אדר ה'תש"ע
המשך בירור מדרגת הנבואה של ירמיההמשך בירור מדרגת הנבואה של ירמיה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: פרשת שמות | נבואה | ירמיה הנביא
  האזן לשיעור(18 דקות)
קוד שיעור: 52271
פרק מספר 20 בסדרה
ג אדר ה'תש"ע
הקדמה לספר ירמיה - ענקיות האדם הישראליהקדמה לספר ירמיה - ענקיות האדם הישראלי
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: ירמיה הנביא | פרשת שמות
  האזן לשיעור(14 דקות)
קוד שיעור: 52270
פרק מספר 19 בסדרה
כ"ז שבט ה'תש"ע
משה וישעיהמשה וישעיה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(12 דקות)
קוד שיעור: 52269
פרק מספר 18 בסדרה
כ שבט ה'תש"ע
סיכום פרשת חזקיהוסיכום פרשת חזקיהו
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(26 דקות)
קוד שיעור: 52268
פרק מספר 17 בסדרה
י שבט ה'תש"ע
המלך חזקיהו ורבן יוחנן בן זכאי גדלות וקטנותהמלך חזקיהו ורבן יוחנן בן זכאי גדלות וקטנות
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: המלך חזקיהו | גדלות וקטנות | קטנות וגדלות | רבן יוחנן בן זכאי
  האזן לשיעור(14 דקות)
קוד שיעור: 52267
פרק מספר 16 בסדרה
ג שבט ה'תש"ע
מסכת חזקיהו - פרטיות מעכבת את המשיחמסכת חזקיהו - פרטיות מעכבת את המשיח
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: פרטיות
  האזן לשיעור(16 דקות)
קוד שיעור: 52266
פרק מספר 14 בסדרה
י"ב טבת ה'תש"ע
מסכת חזקיהו - אמונה ובטחוןמסכת חזקיהו - אמונה ובטחון
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(18 דקות)
קוד שיעור: 52265
פרק מספר 15 בסדרה
י"ב טבת ה'תש"ע
הנבואות לגויים על פי יחסם לישראלהנבואות לגויים על פי יחסם לישראל
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: נבואות לגויים
(9 דקות)
קוד שיעור: 52264
פרק מספר 13 בסדרה
ט"ז כסלו ה'תש"ע
המעבר אל התיקון הגדול והמשיח ותקופתוהמעבר אל התיקון הגדול והמשיח ותקופתו
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(13 דקות)
קוד שיעור: 52263
פרק מספר 12 בסדרה
ל חשוון ה'תש"ע
חלקו של אחז בתהליך הכולל של הירידהחלקו של אחז בתהליך הכולל של הירידה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: המלך אחז
  האזן לשיעור(12 דקות)
קוד שיעור: 52262
פרק מספר 11 בסדרה
כ"ד חשוון ה'תש"ע
אחז ושורשו בית דודאחז ושורשו בית דוד
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: המלך אחז
  האזן לשיעור(20 דקות)
קוד שיעור: 52261
פרק מספר 10 בסדרה
ט חשוון ה'תש"ע
מן הכלל אל הפרט  ( מן התורה אל המלכות )מן הכלל אל הפרט ( מן התורה אל המלכות )
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: כלל ופרט | צופי ישועה | דור הגאולה
  האזן לשיעור(10 דקות)
קוד שיעור: 52259
פרק מספר 9 בסדרה
ג חשוון ה'תש"ע
אחז בפרטיותואחז בפרטיותו
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: מלכות ישראל | המלך אחז | הנהגה חילונית
  האזן לשיעור(11 דקות)
קוד שיעור: 52260
פרק מספר 8 בסדרה
כ"ט אב ה'תשס"ט
רפיון פנימי המתגלה בחוץרפיון פנימי המתגלה בחוץ
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: סיבת הגלות | עבודה זרה | הגלות
  האזן לשיעור(10 דקות)
קוד שיעור: 52258
פרק מספר 6 בסדרה
ט"ו אב ה'תשס"ט
עליית התורה במשך הדורותעליית התורה במשך הדורות
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: שיחת עבדי אבות | הקטנות שבגדלות | הגדלות שבקטנות
  האזן לשיעור(10 דקות)
קוד שיעור: 52257
פרק מספר 7 בסדרה
ט"ו אב ה'תשס"ט
סיבוכים בשמיעת דבר ה סיבוכים בשמיעת דבר ה'
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: פרשת יתרו
  האזן לשיעור(15 דקות)
קוד שיעור: 52256
פרק מספר 5 בסדרה
כ"ג תמוז ה'תשס"ט
ישעיהו - תקופתו בימי עוזיה ואחזישעיהו - תקופתו בימי עוזיה ואחז
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: פרשת יתרו
  האזן לשיעור(15 דקות)
קוד שיעור: 52255
פרק מספר 4 בסדרה
כ"ב תמוז ה'תשס"ט
בירורי פרטים בעניין הצניעותבירורי פרטים בעניין הצניעות
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: כיסוי ראש | צניעות
  האזן לשיעור(16 דקות)
קוד שיעור: 52254
פרק מספר 3 בסדרה
ט תמוז ה'תשס"ט
ההווה לאור החזוןההווה לאור החזון
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
  האזן לשיעור(13 דקות)
קוד שיעור: 52253
פרק מספר 2 בסדרה
ח תמוז ה'תשס"ט
פתיחה לספר ישעיהפתיחה לספר ישעיה
הרב דוד חי הכהן
צופי ישועה - שיעורים בנביאים אחרונים
קטגוריה: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל (נ"ך)
תגיות: צופי ישועה | הרב יאיר אוריאל | חזון ישעיה בן אמוץ | שבת חזון | פרשת דברים
  האזן לשיעור(20 דקות)
קוד שיעור: 52252
פרק מספר 1 בסדרה
כ"ד סיוון ה'תשס"ט
 


(133)