ערוץ מאיר

הפקות מיוחדות


חדשות

בית מדרש חי

שידור ברצף
09:03
"אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים" - הקשר בין האדמה לפולחן הזר

10:00
שמיעה בקול ה', כבוד המת ופרשת דינים הנצי"ב מוולוז'ין על פרשיות עקב ראה

10:48
אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שאוכל שקצים ורמשים הלכות כשרות

לוח שידורים לו"ז שיעורים אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
לימוד יומי
עלון לכל המשפחה
הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:
זמני תפילה

מיוחדים

שימושי