יום שלישי ,ה באדר ה'תשעח.
עלות השחר4:48
הנץ החמה6:16
סוף זמן ק"ש לגר"א9:04
סוף זמן תפילה למג"א10:01
חצות היום והלילה11:53
שקיעה17:30
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.