יום שני ,יג באדר א ה'תשעט.
עלות השחר4:50
הנץ החמה6:18
סוף זמן ק"ש לגר"א9:06
סוף זמן תפילה למג"א10:01
חצות היום והלילה11:53
שקיעה17:29
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.