שבת קודש ,ז בסיון ה'תשפ.
עלות השחר2:48
הנץ החמה4:35
סוף זמן ק"ש לגר"א8:06
סוף זמן תפילה למג"א9:16
חצות היום והלילה11:37
שקיעה18:39
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.