יום שלישי ,ג בטבת ה'תשעט.
עלות השחר4:56
הנץ החמה6:29
סוף זמן ק"ש לגר"א9:01
סוף זמן תפילה למג"א9:51
חצות היום והלילה11:33
שקיעה16:36
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.