יום חמישי ,ט בחשוון ה'תשעט.
עלות השחר4:17
הנץ החמה5:45
סוף זמן ק"ש לגר"א8:34
סוף זמן תפילה למג"א9:31
חצות היום והלילה11:24
שקיעה17:03
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.