יום שני ,ח באייר ה'תשעח.
עלות השחר3:27
הנץ החמה5:01
סוף זמן ק"ש לגר"א8:19
סוף זמן תפילה למג"א9:25
חצות היום והלילה11:38
שקיעה18:14
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.