יום רביעי ,טו בחשוון ה'תשפ.
עלות השחר4:35
הנץ החמה6:06
סוף זמן ק"ש לגר"א8:45
סוף זמן תפילה למג"א9:38
חצות היום והלילה11:23
שקיעה16:40
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.