יום ראשון ,כד באב ה'תשעט.
עלות השחר3:38
הנץ החמה5:11
סוף זמן ק"ש לגר"א8:26
סוף זמן תפילה למג"א9:31
חצות היום והלילה11:41
שקיעה18:11
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.