יום שישי ,ו באלול ה'תשעח.
עלות השחר3:31
הנץ החמה5:06
סוף זמן ק"ש לגר"א8:24
סוף זמן תפילה למג"א9:30
חצות היום והלילה11:43
שקיעה18:20
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.