יום חמישי ,יח בתשרי ה'תשפ. סוכות
עלות השחר4:16
הנץ החמה5:44
סוף זמן ק"ש לגר"א8:34
סוף זמן תפילה למג"א9:31
חצות היום והלילה11:24
שקיעה17:04
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.