ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


חוק זה חוק

הרב שלמה אבינר

מי קובע - התורה או החוק? מי עליון יותר? מי חשוב יותר? אין כאן שאלה! התורה היא מעל הכול, ודבר ד' הוא שורש הכל ומקור הכל!
ודאי דבר ד' עליון יותר. אך דבר ד' אומר לך: עליך לכבד את החוק! את חוקי מלך אנגליה ואת חוקי ממשלת אמריקה. דינא דמלכותא דינא. אם חוקיהם אינם מוצאים חן בעיניך, הנך חופשי לעזוב את המדינה.
וקל וחומר חוקי מדינת ישראל, חוקי ממשלת ישראל, חוקי כנסת ישראל. כמובן, כאן לא נאמר לך שאם לא מוצא חן בעיניך אתה יכול ללכת, אלא נאמר לך שאף שאין זה מוצא חן בעיניך אין לך ללכת, כי זו ארצך. אבל את החוק שמור! גם אם המלך אינו צדיק, אלא רשע כמו אחאב, בכל זאת חוקיו מחייבים (תוס' סנהדרין כ א). זה רצונו של מלך מלכי המלכים שמשפטי המלוכה יקבעו (דרשות הר"ן יא),ועיין תשובותיו הארוכות של מרן הרב קוק שמנהיג אומה מוסכם יש לו דין מלך (משפט כהן שלז-שלח).
אך האמת היא שגם בלי דברי רבותינו הראשונים והאחרונים, היינו צריכים לדעת זאת מעצמנו. כי מה החלופה, מה האלטרנטיבה בהעדר חוק ושלטון? תהו ובהו, מלחמת אזרחים, ג'ונגל, מערב פרוע, כל דאלים גבר. לכן "הוי מתפלל לשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו" (אבות פרק ג). אבל אנו אומרים שלחוק ולסדר יש ערך לא רק תועלתני, אלא גם רוחני, הלכתי, אלהי. ועיין עוד בעין איה (ברכות פ"ט) - על ארבעה צריכים להודות, ואחד מהם, שהחוזר מן המדבר, מקום שבו אין חוק וסדר מדיני, מבין פתאום את ערכו ומקבל בשמחה את הגבלותיו.
לכן אנא ממך, כבד את החוק בשמחה וכבד את נציגי החוק בשמחה.
ומעשה בתלמיד שנעצר על ידי שוטר בגלל עבירה על חוק תוך כדי נסיעה, ובדיוק עבר רבנו הרב צבי יהודה. פנה התלמיד אל רבו וביקש שידבר אל שוטר. אמר רבנו לשוטר: תן לו דו"ח!
שמא תאמר האמנם כל חוק הוא חוק?! גם חוק נגד התורה?! גם חוק שהיטלר חקק הוא חוק?!
חיכיתי לשאלה הדמגוגית הזאת. ודאי שיש יוצאים מן הכלל. כל אדם בר דעת מבין זאת. גם להלכה עצמה יש יוצאים מן הכלל, ואף תלמיד חכם גדול מסיע את אשתו בשבת לבית חולים ללדת. אך לא בגלל מקרי גבול יוצאי דופן אנו נשבש את כל המצבים התקינים.
נכון שהיטלר חקק חוקים, אך לא בגלל זה עצם המושג של חוק הוא פסול. חוקי נירנברג הם פסולים. אך עקרונית חוק אינו פסול. הטיעון הזה נקרא רדוקטיו אד היטלרום, REDUCTIO AD HITLERUM כשל לוגי של פסילת דבר מסוים מפני הסיבה שהיטלר אחז בו.
אנא חדלו להעמיד את התורה מעל החוק! במשחק הזה כאשר עסוקים שני הקצוות, אלו דורשים את התורה לשבח ואלו דורשים את החוק לגנאי ואלו דורשים את החוק לשבח ואת התורה לגנאי, הצד השווה בברית הבלתי קדושה הזאת הוא פירור אחדות האומה.
כי כאשר אנו אומרים שהתורה מעל החוק, איננו מתכוונים שהתורה היא מושל עריץ המוחץ ורומס את נתיניו, אלא למי שנותן נשמה לחוק, ערך לחוק, חשיבות לחוק, מתיקות לחוק, וכמובן גם משמש תוכן מבקר לחוק, אבל גם מרומם ומעדן אותו.
כן, חוק זה חוק, ולא מפני שהחוק הוא מעל התורה, אלא מפני שהתורה מלמדת אותנו לשמור חוק. זו הלכה וכמובן גם בה מחמירים...


תגיות: היטלר ימח שמו וזכרו | החוק | דינא דמלכותא - דינאמאמרים נוספים מעלון פרשת דברים התשע"א:
חוק זה חוק - הרב שלמה אבינר
התנתקות - הרב אלי פיינסילבר
מה צריך לתקן? - הרב ערן טמיר
כי אינני בקרבכם - הרב יעקב פילבר
להפוך את החרדה ליראה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
כטל חרמון - הרב אייל ורד
התינוק גדל - הדסה גהלי
התנתקות - הרב אלי פיינסילבר
מה צריך לתקן? - הרב ערן טמיר
כי אינני בקרבכם - הרב יעקב פילבר
להפוך את החרדה ליראה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
כטל חרמון - הרב אייל ורד
התינוק גדל - הדסה גהלי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: