ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


זכרתי לך חסד נעורייך / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

נוהגים לקרוא בג' השבתות שקודמות לט' באב, ג' הפטרות דפורענותא. בהפטרה הראשונה מהג' מוזכרת נבואת ד' לירמיהו "כה אמר ד' זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" (ב ב). וצריך ביאור: מה תוכחה ופורענות מוזכר בזה? לכאורה נראה מהפסוקים ההפך - היינו רק אהבה וחסד?!
אלא נראה כי דרך התוכחה המוצלחת שיביע לאדם בעת שמוכיחו, היא על גודלו וחשיבותו ורום מעלתו של המוכח - וממילא יבין על ידי זה שאין מתאים לאדם כערכו לעבור עברות ולחטוא, והכל בדרך רמז, בהעלמה ולא בתוכחה מגולה. ככתוב "אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך" (משלי ט ח). הדרך הנכונה היא להוכיח בלשון רכה, באהבה מגולה ותוכחה מסותרת: מכיוון שאתה אדם חשוב כל כך אין יפה שאדם כמוך יעשה שטויות... ואז ודאי יתקיים בו "ויאהבך".
ובדרך זו הוכיחם ירמיהו הנביא - הרי ביציאת מצרים והליכת בני ישראל במדבר גילו אמונה גדולה וביטחון גדול בשי"ת, והנביא מדבר בשבחם של ישראל. רק מתוך הזכרת מעלתם של ישראל מוכיח אותם באהבה ומקבלים דבריו בהבנה (דברים שנאמרו על ידי הרב משה אליעזר הלוי מנקביץ זצ"ל מבעלי המוסר בירושלים, ויהיו דבריו לעילוי נשמתו הטהורה).
נכון לעכשיו, אם הנביא ירמיהו, לפני למעלה מאלפיים וחמש מאות שנה, מדבר בשבחו של עם ישראל, שד' יתברך זוכר לנו את לכתנו במדבר בארץ לא זרועה - בדורנו על אחת כמה וכמה. עלינו לזכור את אלפי השנים שהלכנו במדבר העמים תוך שרדפו אותנו, עינו אותנו, רצחו מיליונים מאתנו, אבל הלכנו ואנו ממשיכים ללכת אחרי ד' ית', ולמרות כל מה שעברנו נשארנו יהודים, לא איבדנו את זהותנו ושייכותנו לאומה הנפלאה הזאת, אף שבאמירה אחת אפשר היה להשתמד ח"ו. ואם אנו באים בימי בין המצרים הללו לתקן את סיבות הגלות והחורבן, ראשית כל עלינו לאהוב את עם ישראל וללמד עליו זכות, ורק אחר כך לשיח בדברי תוכחה. אמנם בגלל שנאת חינם גלינו מארצנו אבל באהבת חינם אנו שבים לארץ חיינו ונבנה את בית מקדשנו במהרה בימינו אמן. בדורנו, דור קיבוץ הגלויות ובניין מדינת ישראל, אנו רואים בגלוי את אהבת החינם בפרט בצה"ל, כיצד כל החיילים כאיש אחד בלב אחד ובמסירות נפש בלא שום נגיעה פרטית, נלחמים ומוסרים את חייהם למען האומה, למען המדינה, ובכלל, בין אזרחי המדינה החיים ביחד למרות ההבדלים הגדולים בין הדעות השונות, בין העדות השונות, בין ימין לשמאל, בין דתיים לשאינם דתיים. אשרינו מה טוב חלקנו שמתממש לנגד עינינו הכתוב של "גוי אחד בארץ" - כשהם בארץ הם גוי אחד. וכולנו יחד נתנחם בשיבת ציון, בבניין הארץ ובבניין בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו, אמן.

מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: חורבן המקדש | בין המיצרים | תוכחה | תשעה באבמאמרים נוספים מעלון פרשת דברים התשע"א:
חוק זה חוק - הרב שלמה אבינר
התנתקות - הרב אלי פיינסילבר
מה צריך לתקן? - הרב ערן טמיר
כי אינני בקרבכם - הרב יעקב פילבר
להפוך את החרדה ליראה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
כטל חרמון - הרב אייל ורד
התינוק גדל - הדסה גהלי
חוק זה חוק - הרב שלמה אבינר
התנתקות - הרב אלי פיינסילבר
מה צריך לתקן? - הרב ערן טמיר
כי אינני בקרבכם - הרב יעקב פילבר
להפוך את החרדה ליראה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
כטל חרמון - הרב אייל ורד
התינוק גדל - הדסה גהלי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: