ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


קנאי אמיתי

הרב יעקב יפת


את בית הכנסת שלנו פוקד מדי פעם קבצן ישיש. הוא מתגורר בשכונת "מאה שערים", ולבוש בלבושם המסורתי של אנשי "הישוב הישן". מכל הליכותיו והנהגתו שופעת אהבת ישראל גדולה - מעין דוגמה בת זמננו לר' אריה לוין זצ"ל. הוא שמח בכל אדם ומאיר פנים לכל אדם. על כל תורם הוא מרעיף שפע ברכות מעומק לבו (ללא כל פרופורציה למטבע שקיבל), ואף שש הוא לזַכות אותו בדבר תורה קצר.
שוחחנו פעם, והופתעתי לשמוע ממנו שהוא משתייך לפלג החרדי הקיצוני ביותר, המכונה "נטורי קרתא". משראה על פני שאני קצת משתומם איך מתיישבת אהבת הבריות המופלגת שלו עם השתייכותו לזרם קנאי כל כך - אמר לי כדברים האלה: "אבא שלי, היה ממייסדי ה'נטורי קרתא'. והוא היה אומר לי תמיד: 'בני, אמנם אנחנו קנאים, אבל דע לך שקנאות אמיתית אינה נובעת משנאה, אלא מאהבה. ואדרבה: מי שחסר לו באהבת ישראל - לו אסור להיות קנאי, כי אצלו הקנאות נובעת ממידות מקולקלות!' ". ואכן, רואים על מיודענו זה שהוא באמת מתנהג כפי שהדריך אותו אביו. יתר על כן: שמתי לב שכאשר הוא מברך אנשים שהם רחוקים מעולמו, כגון חיילים ב'צבא הציוני' - אהבת ישראל שבו מתגברת אז עוד יותר ועוד יותר; איך אני יודע? - כי אותם הוא מברך יותר מעומק הלב, ויותר באריכות...
קנאי, אינו אדם שיש בו מידות רעות, כגון כעס, ביקורתיות יתר, ושנאת הבריות. קנאי אמיתי, הוא אדם שמלא וגדוש באהבת ישראל - ודווקא מתוך אהבת ישראל שבו הוא מקנא, משום שאין הוא יכול לשאת שיהיה בעם ישראל שמץ של עברה, או של כיעור. על פי ההגדרה הזו יוכל האדם לבדוק את עצמו האם קנאותו, ורצונו לתקן את הבריות, אכן נובעים ממקור טהור. וכתב על כך הראי"ה קוק זצ"ל : "ה' יתברך ידריכנו במעגלי צדק, כי לפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד - ואין זה [נובע, מצד האמת] כי אם [מ]רוע לב"; כלומר: פְּעמים שאדם מרבה להעיר לְאנשים אחרים ולהוכיחם, וסבור הוא שאת קנאת ה' הוא מקנא; אך אילו היה בודק את עצמו היטב - היה מבין שאין התנהגותו נובעת אלא ממידות רעות, ומרצון למצוא פגמים באנשים אחרים.
קנאותו של פנחס - היא דוגמה ומופת לקנאות אמיתית, הנובעת מאהבה.
מהיכן למדים זאת?
שמו של פנחס מופיע פעמיים בתורה בקשר למעשה הקנאות שלו . באותן פעמיים, אין התורה מסתפקת בלייחס את פנחס אל אביו בלבד, כפי שבדרך כלל היא נוהגת, אלא מייחסת את פנחס עד לסבו, אהרון הכהן: "פינחס בן אלעזר בן אהרֹן הכהן". ולָמה חשוב לתורה להדגיש שפנחס הוא נכדו של אהרון הכהן? עונה על כך המדרש : "לפי שהיו השבטים מבזים את פנחס: 'הראיתם בן פוטי זה, שפיטם אבי אמו [=יתרו] עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט בישראל?' לפיכך בא הכתוב וייחסוֹ לאהרון [כלומר: לכן בא הפסוק והדגיש שפנחס הוא נכדו של אהרון הכהן]". מסביר זאת רבי צדוק הכהן מלובלין כך : השבטים ביזו את פנחס, שהואיל ואבי אמו, יתרו, היה מדייני, ואת האומה המדיינית מאפיינת מידת הכעס - לכן אין קנאותו של פנחס טהורה באמת, אלא נובעת ממוצאו המדייני, הנוטה לכעסנות. לכן, כתגובה לכך, באה התורה והדגישה שפנחס הוא נכדו של אהרון הכהן, כדי לומר שההפך הוא הנכון: הואיל ועל אהרון הכהן נאמר שהוא "אוהב את הבריות" , ופנחס הוא נכדו - קנאותו נובעת מתוך אהבת הבריות הזו, שעברה אליו בתורשה, ולא מתוך איזשהו כעס שגאה בליבו כלפי זמרי. ומדוע מתוך אהבת ישראל נוצר הכרח להרוג את זמרי? משום שפנחס ראה שבגלל החטא בבנות מואב יָצַא קצף מאת ה' על העם, ומניין המתים בַּמגפה כבר עומד על 24,000; לכן, כדי להשיב חימה מעל האומה ולהצילה - הוא בא לפגוע בזה שחטא באופן הגס והבוטה ביותר, בזמרי.
קנאות כזו, שבאה מלב אוהב - חזקה עליה שתצליח לפעול את פעולתה, ותיטיב עם האומה; והתורה אכן מעידה על פנחס שבאה על ידו ישועה כפולה לעם ישראל: (א) מעשהו עצר מיד את המגיפה, שנאמר : "וַתֵּעָצַר המגפה מעל בני ישראל"; (ב) מעשהו גם ניקה את עם ישראל מהכתם המוסרי של החטא בבנות מואב, שנאמר על פנחס : "ויכפר על בני ישראל" (ו"כפרה" היא לשון של מחיקת העוון ).תגיות: קנאותמאמרים נוספים מעלון פרשת פנחס התשע"ב:
נושאי לפיד אהבת הארץ - הרב דב ביגון
מטרות רחוקות או קרובות? - הרב אלישע אבינר
דברי ירמיהו - הרב דוד לנדאו
נָשִׁים גִּבּוֹרוֹת - הרב שלמה אבינר
נשים בראש סולם הטהרה וחיבת הארץ - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: