ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: כי תבוא
פרשה נוכחית: נצבים
 


חטא המרגלים

הרב דוד לנדאו


חטא המרגלים היה חמור יותר ממעשה העגל. מעשה העגל לא היה עבודה זרה ממש, וכן לא כל העם כולו חטא בו, אלא שלושת אלפים איש בלבד. מכל מקום הוא חמור לפי מדרגת העם, ו"הגדול - מי שחטאיו ספורים"[1], ולכן נשאר הכתם של מעשה העגל לכל הדורות, "וביום פקדי ופקדתי". עם כל זה, חטא המרגלים היה חמור יותר. במעשה העגל, לאחר משפט ודיון סודרו הדברים וחזרו לתיקונם. אבל לאחר חטא המרגלים, לא היתה התפייסות אלוהית, והדור נפסל לגמרי, כמו שנאמר: "ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה".
כל זה מפני שעיקר עניינו של עם ישראל אינו אלא בארץ. "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", רק בארץ ישראל הם נקראים גוי אחד. עניינו זה של עם ישראל מתחיל מאברהם אבינו, אשר לו נאמר "ואעשך לגוי גדול", גדול באפשרות הופעת הקדושה במובן הלאומי. כי קדושת הפרט נמצאת גם אצל אומות העולם, אבל קדושת הכלל יכולה להימצא רק בעם ישראל, כדברי קודשו של המהר"ל. כך ד' "בחר בנו מכל העמים" וקבע את הטבע האלוהי שלנו, כמו שכתוב: "עם זו יצרתי לי".
מיסוד זה, שהוא מיסודות האמונה, שד' בחר באברהם, שורש "הגוי הגדול", נמשכת האמונה שלעם מיוחד זה צריכה להיות ארץ מיוחדת. וכפי שעם ישראל הוא עם מרכזי באומות, כך ארץ ישראל היא מרכז הארצות. היא ארץ הנבואה, ועל כן היא שייכת לעם הנבואה. האמונה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, נובעת מהאמונה שבורא העולם, בראשית בריאת העולם, יסד את ארץ ישראל ויעדה לעם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא היה "מביט בתורה ובורא את העולם", כדברי חז"ל, ועיקר קיומה של תורה הוא דווקא בהיות ישראל בארץ ישראל.
בדבריהם של המרגלים מתגלה חוסר הבנה לקשר המהותי שבין עם ישראל לארץ ישראל. המרגלים מתייחסים אל העם שיושב שם - "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" - בלא להתייחס אל הארץ וחיוניותה לעם ישראל. אבל יהושע וכלב אומרים: "עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה". הם מתייחסים אל הארץ עצמה ואל ההכרח האלוהי שעם ישראל ישב בה, דבר המחייב לעלות אליה ולרשת אותה[2].


________________________________________
[1] כוזרי מאמר א' צ"ג וצ"ז.
[2] ע"פ שיחות הרצ"י במדבר עמ' 136-141, 149-161.תגיות: חטא המרגליםמאמרים נוספים מעלון פרשת שלח לך התשע"ב:
האם יש בה עץ אם אין - הרב דב ביגון
קברי צדיקים - הרב שלמה אבינר
מה משפיע על בני הנוער (ג) - הרב אלישע אבינר
חטא המרגלים - הרב אורי שרקי
סודו של דורנו - הרב יהודה בן ישי
סיפורו של גרגר - הרב נתנאל לוי
כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶּה - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: