ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: נשא
פרשה נוכחית: בהעלותך
פרשה הבאה: שלח לך
 


45 שנים לשחרור ירושלים - אורו של עולם

הרב דב ביגוןכל חתן תחת חופתו מצהיר לפני כולם "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (תהלים קמז, ה-ו). דברים אלו נאמרו כמענה של גולי בבל שנדרשו לשמוח בעל כרחם במקום גלותם "כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה, שירו לנו משיר ציון" (שם, קלז ג). זה מזכיר לנו את מה שעוללו לנו הנאצים ימח שמם, שדרשו מהיהודים ללכת למשרפות בליווי תזמורת.
רק בירושלים אנו שמחים. בגלות על נהרות בבל, "שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון" (שם א), לכן חז"ל קבעו כי אסור לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה" אימתי? - בזמן שיאמרו הגויים "הגדיל ה' לעשות עם אלה" (ברכות לא, א). ומתי מגדיל ה' לעשות עמנו? "בשוב ד' את שיבת ציון" (תהילים קכו).
נכון לעכשיו, אשרינו מה טוב חלקנו שאנו רואים עין בעין את שיבת ציון, את קיבוץ הגלויות, את בניין ירושלים ממש, וכך מתמלא שחוק פינו יותר ויותר בראותנו את הקץ המגולה בדיוק כפי שכתוב: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא" (יחזקאל לו, ח, סנהדרין צח, א), וכפירוש רש"י שם: כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב קץ הגלות ואין לך קץ מגולה מזה.
אבל עדיין לא באנו אל המנוחה ואל הנחלה. עדיין עלינו לזכור את מגמתם של הגויים בעבר ובהווה האומרים על ירושלים "ערו ערו עד היסוד בה" (תהלים קלז ז), החריבו את ירושלים עד היסוד חו"ח (המצודות שם).
אנו נמצאים עדיין בעיצומה של מלחמה ומאבק על ירושלים. עדיין לא השלימו אומות העולם לגמרי עם בניין ירושלים, הם לא זכו עדיין ללמוד ולהכיר ולהבין שירושלים בשליטת ישראל תביא להם ברכה וטובה, רק אז "ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" (ישעיהו נו, ז), רק אז ירושלים היא אורו של עולם.
מהשמח בשמחת ירושלים והמצפה לישועה השלמה


תגיות: שחרור ירושלים | יום ירושליםמאמרים נוספים מעלון פרשת בחוקותי התשע"ב:
אלימות מזעזעת (א) - הרב אלישע אבינר
הכל מעלין לירושלים. - הרב אייל ורד
הילד שלא התבגר רגשית - ד"ר מיכאל אבולעפיה
ילדות מאושרת - הדסה גהלי
תורת הגמול - ערך הכללות והאחדות - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
מִלְחָמוֹת מִלְחָמוֹת - הרב שלמה אבינר
מטהרת ומטמאה - הכיצד? - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
טהרה פרטית וכללית - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: