ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


הביאני המלך חדריו

הרב יורם אליהו

לע"נ מרן רה"י הגר"א שפירא זצ"ל
א. שמחה מתוך יראה
המפרשים השונים רואים בחג הסוכות שבא לאחר יום כיפור דבר מחויב והכרחי. אין זה מקרה שכך קבעה התורה את חג הסוכות לאחר יו"כ אלא זה מהלך הדרגתי ביניהם.
השפת-אמת כותב שחג סוכות אחר ימים נוראים הוא עניין של שמחה מתוך יראה. הוא מביא את קושיית בעל העיקרים ששאל - הלוא עיקר עבודת ה' היא ביראה ומדוע כתבה התורה בפרשת כי תבוא שבאים עלינו עונשים רבים תחת אשר לא עבדנו את ה' בשמחה ובטוב לבב? ומתרץ בעל העיקרים, שהאדם השלם, כפי מה שמוציא את שלמותו לפועל, הוא מלא שמחה, וכיון שעיקר השלמות זה יראה הרי בכך שהוא משתלם ביראה הוא שמח, זה מביא לו עוד שמחה.
ומוסיף שפת-אמת על דבריו ואומר שאכן היטב דיבר "כי אין לך שמחה יותר ממה שאדם זוכה להיות ירא מפני אחד האמת (הקב"ה)", ומתוך שבניו זוכים להיות עבדי ה' באמת בימים הנוראים הרי הם צריכים להיות מלאי שמחה "כי יראה אמתית מביאה שמחה". ולכן דווקא יצחק שמידתו דין ונקרא פחד יצחק, ונקרא יצחק על שם הצחוק שהיה מלא שמחה. וממילא "אחר ר"ה ויוכ"פ שזכינו לשוב לפניו ולירוא ממנו, יראה זו מביאה שמחה" (שפת אמת סוכות, תרנא).
ב.הביאני המלך חדריו
ה'נתיבות שלום' מסביר ששמחה זו נובעת מכך שסוכות הוא בחינת נישואין, "ולכך נקרא חג הסוכות זמן שמחתנו... שעניין ימים הנוראים כולם הכנה לבחינת נישואין בחג הסוכות שהוא בחינת נישואין והבאה לביתו, ושבשמיני עצרת הוא בחינת הייחוד (שבין הקב"ה לישראל)". ועל זה רומז הפסוק "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו".
'לא הביט און ביעקב', כנגד ראש השנה, שאין מזכירים בו כלל ענייני חטאים, 'ולא ראה עמל בישראל' זה יום הכיפורים, אשר בו ישראל נדמין למלאכים. 'ה' אלוקיו עמו' זה חג הסוכות שהוא בחינת 'הביאני המלך חדריו' ועניין הבאה לביתו זה שנאמר 'ה' אלוקין מאי בבחינת חופה ונישואין. 'ותרועת מלך בו' זה שמיני עצרת שאז הוא בחינת היחיד, תכלית כל הימים הטובים האלו" (נתיבות שלום, סוכות עמ' ר).
ג.מרן הגר"א שפירא זצ"ל
כל מי שבא לסוכתו של מרן רה"י זצ"ל בחג הסוכות הרגיש את שני העניינים הללו שהזכרנו - א. 'הביאני המלך חדריו', חש שם כבן בית ממש, הרב מזג וכיבד ודאג שכולם יטעמו ממש עד הילד הקטן שבא עם אביו לכבד פני הרב.
וב. ראינו את השמחה מתוך היראה של הימים הנוראים ועבודת התפילה בראש השנה, והשיא - עבודת כהן גדול ביום הכיפורים ותפילת נעילה המרוממת. מתוך כך באה אותה שמחה, אותו מאור פנים שהאיר תמיד והופיע בעוצמה מיוחדת בזמן שמחתנו.
נזכה לקלוט את שפע השמחה הזה לתוכנו, לעבודת ה' אמתית מתוך יראה ושמחה לכל השנה כולה.


תגיות: עבודת ה' בשמחהלב טוב - הרב שלמה אבינר
שמחת הסיום - הרב אלישע אבינר
הילד שלי מפחד מכישלון - ד"ר מיכאל אבולעפיה
אהבת כל ישראל - הרב דוד לנדאו
כה תאמר לבנות יעקב... - הרב יואב מלכא
על עצירה, מתנה ופרדה... - הרב ערן טמיר
שַׁקְרָן / סיפורי אברי - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: