ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


הקטורת עוצרת את המגפה

הרב דב ביגון


נוהגים ישראל באמירת הקטורת שלוש פעמים ביום, לפני תפילת שחרית ולאחריה ולפני תפילת מנחה. כידוע, אמירת הקטורת יש בה סגולה למנוע מגפה וכל חוליים רעים, והדבר נלמד מאהרון הכהן. כאשר פרצה מגפה בישראל, התלוננו והאשימו את משה ואהרן באומרם: "אתם המיתם את עם ד" (במדבר יז). אומר משה לאהרון "קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ד', החל הנגף" (שם). ואכן אהרון נתן את הקטורת "ויכפר על העם ויעמוד בין המתים לבין החיים ותיעצר המגפה". הרב קוק זצ"ל בעולת ראי"ה, מלמד אותנו ש"הקטורת מרמזת על אור הנשמה, היא מודיעה שאין שום דבר רע או מכוער במציאות, מצד הארת הכלל, וכל מה שנראה מכוער ורע, ישוב להתהפך לטוב גמור ולקודש עליון... המגמה העליונה של הקטורת היא להופיע בעולם, באדם, באומה, באנושיות, בחיים ובהוויה בכלל, את האור העליון של הרוחניות הקדושה האצילית אשר לא יגורה רע.. להפוך מר למתוק וחושך לאור". (עולת ראי"ה א' קלו-קלז).
נכון לעכשיו, אנו נמצאים בעיצומה של מגפה עולמית המפילה חללים רבים, ומביאה לקשיים ולמשברים עולמיים, מבחינה כלכלית חברתית ואנושית. עלינו לעשות הכל כדי לעצור אותה ולהישמע להוראות שלטונות הבריאות, ויחד עם זה יש להתפלל ולבקש רחמים מד' יתברך על ישראל ועל האנושות כולה שתיעצר המגפה. צריך לזה אמונה וביטחון בד' יתברך שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, לזכור ולהזכיר את הקטורת ההופכת את הכול לטובה, את המר למתוק ואת החושך לאור, שיבוא במהרה בימינו אמן.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: