ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


כאיש אחד בלב אחד

הרב דב ביגון

"ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר". רש"י מפרש: מה ביאתן למדבר סיני בתשובה, אף נסיעתן מרפידים בתשובה. ומה התשובה שעשו? התאחדו כאיש אחד בלב אחד. ומה הביא אותם להתאחד? שהתחזקו בתורה ובמצוות. ואכן המעמד הנפלא של הר סיני, שנקרעו השמים וכל העם ראה מראות אלקיים התאפשר כאשר ישראל התגברו על המחלוקות והתרעומות שביניהם. כי רק מתוך שאנו מאוחדים ומתאחדים אנו חזקים ומקדשים שם שמים לעיני כל.
נכון לעכשיו, בדורנו, דור התחייה וקיבוץ הגלויות, אחרי שיצאנו מגלות בת אלפיים שנה, שבה העם היה מפוזר ומפורד, יש לעשות כל מאמץ לאחד את האומה, והדרך לאחד את האומה המשולה לעץ עם ענפים רבים - דהיינו עדות שונות, זרמים שונים, מנטליות שונה, מפלגות שונות וכו' - על ידי שיבה לשורשים. כשם שבעץ השורשים מאחדים את הענפים, כך גם בעם ישראל. לכולנו אותם שורשים - האבות, אברהם יצחק ויעקב הם האבות של כולנו. אבינו שבשמים הוא אב לכל עם ישראל. כולנו בניו כי כולנו בבחינת "בני בכורי ישראל", ואין זה מספיק להיות שייך לשורשים ולהיסטוריה המופלאה שלנו אלא יש גם לינוק, דהיינו ללמוד ולהתפרנס מתוך תורתנו הקדושה השייכת לכל עם ישראל. וכשם שבמעמד הר סיני כל האומה קיבלה את התורה, עד אחרון היהודים, כך גם בימינו התורה שייכת לכל האומה בכללותה ולכל יהודי ויהודי, לכן השיבה למסורת היהודית היא דבר טבעי. היא מביאה ותביא לאחדות האומה. ומתוך שנתאחד ונתחזק נזכה ל"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים".
מהמצפה לישועה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: