ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


אחדות השבטים

הרב דוד לנדאו

השבטים הם המשך היסוד הראשון של אברהם אבינו, לו נאמר: "גר יהיה זרעך בארץ לא להם" , ולכן "ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל" , יש הכרח היסטורי בסדר הדורות ובסדר ההנהגה האלוקית. לכן יש הכרח שיעקב אבינו ירד למצרים, ויש התגלות אלוקית מיוחדת "אל תירא מרדה מצרימה". ולמה? "כי לגוי גדול אשימך שם" , אותו גוי גדול שהובטח ביסוד המציאות של אברהם אבינו. כאן מתגלה הסוד של כל ההכנה הנוראה והאיומה הזאת.
הירידה למצרים היא הכנה ליציאת מצרים, שהיא עצמה הכנה להופעת הגוי הגדול לכל הדורות ולמתן תורה. הגוי הגדול הזה צריך להופיע בנוי ומסודר בכל הסדר האלוקי שלו. ומזה נמשכת כל השנאה הזאת. קודם כל היא נגלתה מצד אחי יוסף אל יוסף, ובפרשת מקץ מצדו של יוסף אל אחיו: "ויתנכר אליהם". הביטוי הזה מספיק! אבל כמה זמן אפשר להמשיך במשחק הזה בלי שיתפוצץ? "ולא יכֹל יוסף להתאפק". מתוך כל העבר הנורא ואיום מופיע האור של "בהתודע יוסף אל אחיו".
כאן נפגשים יחד שני היסודות של מלכות ישראל. כבר עכשיו מתחיל כח המלכות של יהודה להופיע. כשחזרו בני יעקב ממצרים, ראובן התחיל לדבר עם אביו שישלח את בנימין, אבל יהודה הוא המסיים ואומר: "אנכי אערבנו... ואם לא... וחטאתי לך כל הימים" . כמו כן בפרשתנו אנו רואים את גבורתו ותקיפותו של יהודה המסכים להימכר לעבד במקום בנימין. ואחרי הפירוד, מתחיל להתגלות היסוד של הבניין השלם הכלל ישראלי. הולכים ומתחברים שני המשיחים, משיח בן יוסף עם משיח בן דוד. כבר בבניין משפחתו של יעקב אבינו אנו רואים הבחנה בין רחל ולאה. רחל ניתנה ליעקב אבינו בגלוי. "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל..." "ויאהב יעקב את רחל" . לעומת זאת עניינה של לאה - כולו נסתר, לפני כן הוא לא ראה אותה, "ויהי בבקר והנה היא לאה" . אבל דווקא ממנה נולד יהודה, שהוא יסוד מלכות ישראל הקבועה והקיימת ויסוד משיח לעתיד לבוא. עם זה יש מקום למלכות ארעית משבט בנימין או יוסף - שני בניה של רחל, או למלכות הזמנית של החשמונאים שהיו כהנים. מלכות ארעית של משיח בן יוסף היא הכנה למלכות הקבועה של משיח בן דוד.
בפרשתנו מתגלה הערך האמיתי היסודי הכלל ישראלי בשני צדדים אלה. וכן בהפטרה, "עץ יהודה" ו"עץ יוסף" יחד מביאים את האחדות השלמה של "גוי אחד בארץ". מתוך האור של "בהתודע יוסף אל אחיו" מופיעה המציאות הממשית הכלל ישראלית המסודרת מכל צדדיה הנראים מחולקים, מתגלה האחדות הכלל ישראלית שנמשכת מן האחדות האלוקית, מתוך "אתם הדבקים בד' אלקיכם" מתגלה "כל הנפש לבית יעקב" בנפש אחת מאוחדת של בית יעקב .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: