ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


נפעלות

הרב דוד לנדאו


נפעלות
שתי הפרשיות "לך לך-וירא" מלאות פעילות של אברהם אבינו שפועל, ופועל מתוך התלהבות נפלאה לקדש שם השם, מתוך דחיפה אלוקית אדירה לקרוא בשם ד'. לעומת פעילות עצומה נשגבה זו - איזו פעילות אנחנו מוצאים אצל יצחק אבינו? בקושי כמה פסוקים: הבארות שחפר, ו"ויזרע... וימצא... מאה שערים" . אי אפשר להשוותה לפעילות של אביו. אין שום דמיון. יצחק אבינו אינו פעיל. הוא נפעל! בפרשה שלנו - שידוכו מסודר על ידי אביו והשמש הנאמן. גם בעניין הברכות ליעקב ועשו הוא נפעל, עד כדי עקידתו, שהיא שיא הנפעלות. איזה ניגוד עצום לעומת אביו המלא גבורה וענקיות של פעילות! אברהם אבינו הוא פעיל נפלא, אבל יצחק אבינו... - מה עניינו בחיים? עניינו להיות נפעל ונדחף!
לכאורה לאדם פעיל, העושה גדולות, הפועל בתורה ובגמילות חסדים והמגלה את כוחותיו הרוחניים והמעשיים, יש יותר חשיבות. נפעלות אינה כל כך שבח לגבי ערכו של אדם. אבל, צריך לברר איזו מין נפעלות היא זו, ועל ידי מה האדם נפעל ונדחף. יש מצב קטנוני שאדם נפעל על ידי אדם אחר - אדם ששולט עליו. יש נפעלות מגונה ביותר שהיא הנפעלות על ידי היצר הרע. אדם נפעל כזה הוא עבד, ועל כך אנו מברכים כל בוקר: "שלא עשני עבד". שאיפת האדם היא להיות חופשי ולא עבד. לאדם הנפעל אין חירות וגדלות עצמית - הוא אינו פועל מאהבה. חולשה כזו של נפעלות מתגלה במצבים שונים אנושיים וחברתיים.
לא כן נפעלותו של יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא אדם שנפעל על ידי עליונות שמימית. ביחזקאל מוצאים נפעלות מסוג זה: "ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול, ברוך כבוד ד' ממקומו" . גם אברהם אבינו נפעל על ידי הציווי האלוקי: "לך לך... אל הארץ אשר אראך" . אבל לעומת הפעילות הענקית של אברהם אבינו, יצחק אבינו הוא כולו נפעל. נפעלות על ידי ההנהגה וההשגחה האלוקית היא גדולה מפעילות, אשר כל ערכה הוא אנושי. יצחק אבינו אינו פועל מעצמו אלא ממה שנעשה איתו בדבר ד'. יצחק נפעל על פי מה שריבונו של עולם מסדר. כך במעשה השידוך, כך בברכות וכך בעקידה. יצחק הוא מין צדיק נסתר. מאברהם, הצדיק הגלוי והענק בקידוש השם, נמשכת תעלומה של צדיק נסתר. מתוך כך יש ליצחק אבינו פנימיות יסודית .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: