ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


שמע ישראל, כותלנו אחד

הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר

כמו שד' אחד, כמו שעם ישראל אחד, כמו שהתורה אחת, כך הכותל הוא אחד.
עובדי עבודה זרה חותכים את ריבונו של עולם לחתיכות, ואומרים שהם החליפו אותו, למחצה, לשליש ולרביע. הצדוקים, הבייתוסים והקראים חותכים את התורה לחתיכות. טוענים שתורה שבכתב היא מן השמים ותורה שבעל פה היא מן הארץ. והרפורמים חותכים את הכותל לשניים, חלק על פי מסורת ישראל של אלפי שנים של קדושה וטהרה, וחלק על פי ההתנהגות הגויית שלהם של הצגה ופריצות.
ואנו תלמידי אברהם אבינו אומרים: אחד.
כמו שמדינת ישראל אחת, כמו שצה"ל אחד, כך הכותל הוא אחד.
יש חותכים את ארץ ישראל לחתיכות, חתיכה ליהודים וחתיכה לערבים. יש חותכים צה"ל לשניים, חלק של נאמנות לאומה ולמוסר, וחלק עם דעות כוזבות והתנהגויות שפלות. ויש שחותכים את הכותל לשניים, מקום תפילה ודבקות ומסירות למקום של מאבקים פוליטיים.
ואנו תלמידי משה רבנו אומרים: אחד.
אשרי כל המוסרים נפשם בעד הכותל האחד.
אשרי בנות ישראל הטהורות והכשרות תלמידות האולפנות, שבאות כל ראש חודש מרחוק להתפלל בכותל ומצהירות כלפי ד', וכלפי עם ישראל, וכלפי העולם כולו: הכותל אחד.
------------
שאלה: בט"ו במרחשוון, יש התרמה גדולה, למימון הסעות בנות האולפנות הבאות מידי חודש בחודשו לחזק את הנוכחות הכשרה בכותל נגד המתפרצות. האם לתרום כסף, הרי יש מצוות רבות?
תשובה: משל למה הדבר דומה - ללב, למוח. כשהלב בריא, הכל בריא. כשהמוח בריא, הכל בריא. כך, הכותל הוא לב האומה, לכן הרפורמים שיודעים זאת רוצים אחיזה בו, כדי לקבל לגיטימציה.
נשים רפורמיות באות לקרוא בספר תורה, כאשר אינן מקיימות את הכתוב בו, אלא רק בהצגה חיצונית סמלית, כאשר באופן כללי, אינן מתפללות.
ואנו אוהבים את כל ישראל, כולל הרפורמיות, ואיננו מפריעים להן לעשות כרצונן בכל מקומות מושבותיהן. אך כמו כן, עליהן לכבד את המקום הכי קדוש לנו באומה, זה קרוב לאלפיים שנה. פתגם אוניברסלי ידוע: חיה ותן לחיות.
הרפורמים מעטים בארץ - 0.4%, אך בעזרת כספם הם רוצים מתן לגיטימציה בתור זרם בתורה. זאת לעולם לא יקבלו. יש להם כמובן לגיטימציה בתור יהודים - כלומר אלה שאמותיהם יהודיות - ואהבת ישראל כוללת אותם. אך זרם שהורס תורה בהתבוללות נוראה, לא יוכל להיחשב כזרם של תורה.
לכן אנו אומרים להן: סורו במעשיכן מהמקום הקדוש לנו.
לכן אנו אומרים: ד' יברך את בנות האולפנות הכשרות הבאות כל ראש חודש.
לכן אנו אומרים: ד' יברך את כל המסייעים בכספם למאבק קדוש זה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: