ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


סדרי בריאה

הרב דוד לנדאו

העולם נברא בעשרה מאמרות , סידורים וצמצומים. הוא גם מופיע דרך סידורים היסטוריים: "עשרה דורות מאדם עד נח" . קיימים שני פרקים יסודיים בראשית סדר הדורות: עד נח, ועד אברהם אבינו. גם בבני אדם יש סדרי מדרגות: מהאדם שנברא בצלם אלוקים ועד "בני נח". החלק השני בסדרי ההיסטוריה הינו מנח עד אברהם אבינו, המהווה עולם חדש, כפי שמבאר הרמב"ם בפרק א של הלכות עבודה זרה: האנושות היתה במצב של חיפוש וגישוש עד אשר הופיע "עמודו של עולם" - אברהם אבינו. "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" - "באברהם, בזכותו של אברהם" . אברהם אבינו הוא "צדיק יסוד עולם", קיומו של עולם, וממנו מתחילות "אלפיים שנות תורה" . גם נח הוא המשך קיומו של עולם, כמו שכתוב - "את קשתי נתתי בענן" , אבל לאברהם אבינו יש ערך היסטורי מיוחד: "עשרה דורות מנח עד אברהם... עד שבא אברהם וקיבל עליו שכר כולם" . כל העולם כולו מקבל ערכו למפרע.
זהו חידוש היסטורי, כפי שמסביר המהר"ל ב"נצח ישראל" פרק יא, שענייננו המיוחד אינו קדושת היחיד אלא קדושת הכלל, חלות שם ד' על ציבור ואומה. לפני אברהם אבינו היו יחידי סגולה, כחנוך, מתושלח, שם ועבר, אבל אברהם אבינו הוא תחילת הופעת גדלות הציבור. "ואעשך לגוי גדול" . יש כאן גזֵרה פתאומית, חוק ובחירה אלוקית - הופעת האדם בערכו הציבורי, הלאומי. "אתם קרויין אדם" .
המספר עשר קשור לענייני הדורות. בפרקי אבות פרק ה', אחרי חמש עשיריות השייכות לעם ישראל, מופיעים עוד עשרה עניינים שאינם פשוטים כל כך, השייכים לסדר הבריאה, ונמשכים ממה שמעל הבריאה. שבת היא "מעין העולם הבא". סדר הזמן נמשך ממה שמעל לזמן. בבין השמשות של ערב שבת יש פגישה בין הבריאה לבין מה שממעל. זאת פגישה עצומה בין ששת ימי בראשית, לבין גילוי הנשמה הכוללת והמקפת את כל הבריאה, מעל הבריאה ובתוך הבריאה. השבת היא גילוי הנשמה של כל ימי המעשה. בתחילה הופיע הצד החומרי של העולם, ואחר כך נתגלה הסוד, התוכן, המסקנה. הדברים האלוקיים מתגלים בהדרגתיות שיטתית. בין השמשות של ערב שבת הוא הגשר בין הממשיות הגשמית, החומרית והמעשית, לבין גילוי הפנים והנשמה, מעין עולם הבא. עסקינן כאן ברגעים היסודיים של מעבר והשתלשלות וגילוי הפנים במעשיות. פנימיות זו היתה קיימת לפני כן והתגלתה אחר כך, כשם שנשמת האדם מתגלה מאוחר יותר אף שהיא נמצאת לפני כן. לכן, שייכים למעבר הזה עשרה דברים ועניינים שהם נמצאים בעולם, ויחד עם זה הם המשך של מה שלמעלה מהעולם .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: