ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות, מסעי
פרשה הבאה: דברים
 


לשוב אל החזון

הרב דב ביגון

התורה פותחת ב"בראשית" וחותמת ב"ישראל", ואכן הנושא המרכזי שבו עוסקת התורה הוא עם ישראל, כי הוא לב הבריאה - לב העולם ולב האומות, כפי שנרמז גם כן בתורה באותיות ל"ב - ב' של בראשית ול' של ישראל, אותיות לב. וכדברי רבי יהודה הלוי "ישראל באומות הם בבחינת הלב שבאברים" (כוזרי ב, לו). בכלל, כל הבריאה כולה נבראה בשביל ישראל כפירוש רש"י: בראשית, הב' של בראשית מרמזת על השאלה : בשביל מה ובשביל מי נברא העולם, ועל התשובה: בשביל ראשית, ואין ראשית אלא תורה, ואין ראשית אלא ישראל.
גם המהר"ל מפראג, בהתייחסו לעם ישראל כעם הנבחר על ידי השי"ת להאיר לכל העולם, כותב: "ישראל נקראו ראשית ונקראים 'בני בכורי' כי הבכור ייקרא ראשית, בשביל אותו ראשית נברא הכל" (מהר"ל, נצח ישראל פי"א).
הרק קוק זצ"ל, בהתייחסו לעם ישראל כמרכז העולם ותמציתו, כותב כי "מהות נשמתה של כנסת ישראל היא החפץ של היות טוב לכל... " (הרב קוק זצ"ל, אורות ישראל קלח).
גילוי מלכותו וטובו של השי"ת בעולם נעשה על ידי עם ישראל לדורותיו. זו מהותנו וענייננו כפי שכבר נרמז במעשה בראשית: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" - אותיות מא"ד הן אותיות אד"ם - הטוב מתגלה דרך האדם. ועל ישראל נאמר: אתם קרויים אדם.
נכון לעכשיו, שאלת זהותו של עם ישראל וייעודו ההסטורי הקוסמופוליטי היא שאלת השאלות שצריכה לעמוד על סדר היום הלאומי שלנו. בגלות היתה המשימה העיקרית של עם ישראל "הישרדות", עם שרידי חרב. אבל בע"ה הגענו הביתה, זכינו ויש לנו מדינה משלנו, ועתה הגיע הזמן שנשאל את עצמנו לשם מה קמה מדינת ישראל - האם להיות ככל העמים? האם להיות מדינת כל יושביה ח"ו? אלא מטרת מדינת ישראל צריכה להיגזר מהזהות והייעוד של עם ישראל - להיטיב ולהאיר לכל העמים. כידוע "באין חזון יפרע עם". עלינו לשוב לחזון המלווה את עם ישראל מראשיתו, מאברהם אבינו שכבר הובטח לו "ואעשך לגוי גדול, והיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית יד), ומתוך שנלמד על זהותנו, ייחודנו וייעודנו נכיר בגדולתנו, "אם נדע את גדולתנו אז יודעים אנו את עצמנו, ואם נשכח את גדלנו אנו שוכחים את עצמנו, ועם שישכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל, ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו" (הרב קוק זצ"ל אורות נה).
ומשנכיר בגדולתנו, תתקיים בנו הברכה "ברכנו אבינו כולנו יחד באור פניך... וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוב עוז ושלום".
בציפייה לישועה השלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: