ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: חוקת
פרשה נוכחית: בלק
פרשה הבאה: פנחס
 


מה התשובה לדורנו

הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר

מה דרך התשובה לדורנו? לפי מרן הרב קוק, היא אינה מבטלת את התשובה של כל הדורות אלא מוסיפה קומה. הוא כותב באגרת שעח שהוא עומד מול קושי, שאכן בגללו הוא התעכב יותר מעשר שנים, עד שהחל לכתוב ספר 'אורות התשובה', וגם אז, אחרי הקדמה ושלושה פרקים, הוא נעצר. עד שבא רבנו הרב צבי יהודה וערך את הספר בתוך כל הכתבים, וכיוון בדיוק לדעתו של אביו.
מה היתה הבעיה? - הגבול של "למכסה עתיק". במה מדובר? הגמרא מביאה שני צדדים לשבח: המכסה דברים שכיסה עתיק יומין - כלומר סתרי תורה, והמגלה דברים שכיסה עתיק יומין - כלומר טעמי תורה (פסחים קיח-קיט).
רק שאיננו יודעים מה הגבול בין אלה לאלה, מה אסור לגלות ומה חובה לגלות.
ואכן מה החידוש שבאמת גילה מרן הרב קוק מתוך ספר הזוהר והאר"י ז"ל? - שהתשובה היא ביטחון, שלווה, שמחה וגבורה (אגרות שעח). זה מה שמתאים לדורות שלנו, בניגוד לתקופת הגלות שעניינה עונש, עוגמת נפש, צער וכפרה.
בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה וצבא הגנה לישראל - הם גבורה ושמחה.
אך זו רק חצי מלאכה. צריך גם יראת שמים. אסור שהשמחה תמחק את היראה, אלא אדרבה עליה להעצים אותה עוד יותר.
ובוודאי צדק מרן הרב בחששו, שהרי עינינו רואות יהודים שבונים את הכול על יראת ד', הלא הם החרדים, והמובן של חרדים הוא יראים: כל רגע פנוי הם מקדישים ללימוד תורה ומקפידים על קלה כחמורה. לעומתם יש דתיים-ציוניים, שהם פחות יראי שמים, שאינם מקדישים כל רגע פנוי ללימוד תורה, אלא עסוקים בכל מיני דברי חולין, ואינם מקפידים על קלה כחמורה, אלא בוחרים מצוות שהם מתחברים אתן, ועסוקים לשמח את האני שלהם.
לכן דאג מרן הרב לבנות איזון, משקל מדויק, כיוון אל השערה. כך אומרים חז"ל: "עשה מאהבה ועשה מיראה, עשה מאהבה שאם באת לשנוא, דע שאתה אוהב, ואין אוהב שונא. עשה מיראה, שאם באת לבעוט, אין ירא בועט" (ירושלמי סוטה ה, ה). אבל ירא יכול להיות שונא. ואוהב יכול להיות בועט, ולטעון: לא בא לי, לא משמח אותי.
לכן התשובה בדורנו היא שלווה ושמחה, שמחת הנשמה, ויחד עם זה לשמור על יראת שמים ואפילו להגביר אותה.מאמרים נוספים מעלון פרשת האזינו תש"פ:
זמן שמחתנו - הרב דב ביגון
מוגנות רוחנית - הרב יורם אליהו
סוד הטבע - הרב אלי פיינסילבר
כִּי עִם ה' הַחֶסֶד - הרב זיו רוה
פרשת האזינו - הרב דוד לנדאו
טל, מטר, לולב וסוכה - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: