ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: חוקת
פרשה נוכחית: בלק
פרשה הבאה: פנחס
 


נשמת האומה

הרב דוד לנדאו

לעומת פרשת "ראה" הכוללת בעיקרה שפע של מצוות פרטיות, פרשת "שופטים" היא כללית ציבורית. ענייננו המיוחד אינו מתחיל מן היחידים, סגולת ישראל אינה תוצאה מגדלותם של אוסף יחידים, אלא מ"אשר בחר בנו מכל העמים". יצירה אלוקית מיוחדת, "עם זו יצרתי לי" , מין מיוחד של אנושיות בצורת עם בין העמים, ועליון על כל העמים. כל אחד מאִתנו מורכב משניים: נשמה וגוף; חתיכת הבשר והשרירים, יחד עם הפְּנים. הרצון הפנימי מתגלה בתנועת השרירים. הפְּנים והחיוניות מתגלים דרך החיצוניות. כך הוא בכל איש יחידי, וכך גם בכל ציבור. לעם יש גוף לאומי, מדיני וממלכתי, חקלאי וצבאי, והוא הגילוי הממשי הריאלי של נשמת האומה. יש גם נשמה לאומה, ועניינה של נשמת האומה להתגלות בגוף האומה, בממשות האומה, במדינה ובחקלאות. כך הוא סדר בריאת העולם הזה. ממשות האומה היא גילוי הפְּנים שלה. ומגילוי נשמתה הכללית של האומה, נמשך גילוי נשמת כל פרטי האישים שבה.
אנו עם חי, כפי שנאמר ביהושֻע: "אל חי בקרבנו" . והחיוניות הפנימית הזאת מתגלה בממשיות. האדם חי אך ורק מכח נשמת החיים שבו, צלם אלוקים שבו. כך הוא בכל אדם וכך הוא גם לגבי האדם הלאומי, העם החי. ונשמת ישראל היא התורה, "חיינו ואורך ימינו". אנו מדברים על ישראל האמיתי, החי, הבריא והחזק. ישראל ואורייתא חד הוא, אחרת אין זה ישראל. "אשר בחר בנו מכל העמים" ומתוך כך "נתן לנו את תורתו". התורה חיה בתוכֵנו, "חיי עולם נטע בתוכנו". התורה היא השכינה האלוקית השוכנת בכלל ישראל. הכלל הזה של תורה כולל כל מיני פרטים ומתגלה דרכם. הביטוי "תורה" הוא ביטוי נורא הכולל הכל: תורה שבכתב ותורה שבעל פה, התורה שלומדים והתורה שמקיימים.
פרשתנו היא הנשמה היסודית והעיקרית לכל סידור המלכות והמדיניות הישראלית. התורה, הישיבה והרבנות הן העושות את המלכות. ככל שסדר הממלכתיות במדינה נמשך על פי משפט התורה, יותר מתברר ערך החיים האמיתיים של המדינה, ויותר מתגלה ש"עם ד' תמים" כמו ש"תורת ד' תמימה". אנו נאמנים למדינה יותר ממי שאינו משייך את עצמו לתורה, כי המדינה נובעת מהמקור האבסולוטי של האמונה. המדינה בעצמה היא קודש קדשים, כי לא אנו עשינו את המדינה, אלא היא עובדה אלוקית שאין לשנותה. גם הצבא שתלוי במדינה הוא מעשה ד'. יש דברים הנמשכים ונטפלים מעצם המדינה, ובאלו העניינים יש הרבה פגמים וצרות, כגון בחינוך ובמשפט. יש הכרח לברר ולהלחם, ונקוה שנצליח לעשות זאת. ככל שהאור החדש המאיר על ציון יתפשט מתוכֵנו על כל המדינה, כך יותר תימשך המלכות ממקור השראת השכינה בישראל, ויתגלה קידוש השם של מלכות ישראל האמיתית .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: