ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


לראות את האורות

הרב יורם אליהו

על הפסוק במלכים ב' (ד, לט) "ויצא אחד ללקט אורות" דורשת הגמרא (יומא יח), "אמר ר' יוחנן למה נקרא שמם אורות- שמאירים את העיניים". זכינו וזכה דורנו לחיות בדור ובתקופה, שמרן הרב קוק זצ"ל האיר עינינו באורות תורתו. זהו הזרקור היחיד שמאיר את עינינו לראות ולהבין את הזמן המיוחד שבו אנו חיים במהלך תחייתו של עמנו, ולפעול עם אל בקידום תהליכי התחיה.
בתורתו האיר הרב נושאים ותחומים רבים וניגע כאן בחלק מהם.
א. אורות הגאולה. הרב לימד אותנו שהמהלך של שיבת העם לארצו בדורנו, עם כל סיבוכיו, הוא המהלך המובטח בחזון הנביאים וחייב להופיע, כשתחילה הבניין החומרי, ועל גביו יבנה בניין הקודש המבוקש. "יתפתח הישוב בא"י, יבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה... הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת ה' אלקי ישראל בעולם..." והוסיף הרב דברים שיש בהם לעודדנו בעת הזאת, "אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסואן. גם הקלקולים, שהוא מקלקל במהלכו, סופם לבוא לכלל בניין ותיקון" (אורות התחיה, לא) . "הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, בתחילת קץ המגולה של ישוב א"י, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל, והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים, וכשיתחזק הכח החומרי של האומה אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם.." (אורות התחיה ,מ).

ב . אורות התורה. ביחס ללימוד התורה האיר לנו הרב במבטו המיוחד, שהתורה הנלמדת צריכה להתרומם להיות תורה כללית, שמכוונת לבניין האומה, ואז נקראת תורה לשמה, "אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים" וכשלומדים בכוונה כזו זה פועל בשני אופנים, א. "הכח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ" ב. "הנשמה הפרטית של זה האיש, הפועל ברכה כללית זו, היא מצד עצמה מתגדלת ומתהדרת... ומשתרשת על-ידה בשרשי עץ החיים האמיתיים" . עוד כתב הרב "כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל... וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כח חיים חדש בנשמת ישראל ע"י המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה". וככל שהוא לומד כראוי בעומק דעת ושכל, "כן כח החיים הישראלים הולך ומתגלה על ידו ונותן להאומה כח ושמחת חיים להתעודד ולקום" (אורות התורה, פרק ב).
ג. אורות התשובה. גם ביחס לתהליך התשובה בדורנו האיר לנו הרב קוק אור גדול. בספרו הנפלא אורות התשובה הוא מאיר נתיבות תשובה מיוחדים ומופלאים לדורנו. בהקדמה לאורות התשובה נאמר שתהליך התשובה מכוון לתהליך התחיה, "ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת". הרב מסביר שלכל זמן ותקופה יש את ההארה המיוחדת שלו, וצריך לכוון את דרכי התשובה אל אותו אור שמתגלה באותו הזמן. באורות התשובה מלמד הרב את עומק תהליך התשובה המתגלה בכלל ובפרט, כשלכל אדם מישראל יש היכולת לשוב בתשובה כי "ניצוץ נשמת אלוקה שרוי הוא גם בכל הנפשות הפרטיות היותר נפולות" (אורות התשובה,יג, ג).ממילא הארת תשובה ישנה בישראל והיא הולכת ובאה ומובטחים כל ישראל לחזור בתשובה שלמה.
(לפני 40 שנה בדיוק בר"ח אלול תשל"ט זכיתי לעלות ירושלימה לישיבת מרכז הרב ולהתוודע לאורותיו של הרב קוק זצ"ל מפי מו"ר מרן הרצי"ה זצ"ל ובחירי תלמידיו. הם האירו לי פנים, גילו לי את האורות הנפלאים הללו, הם נטמעו בתוכי, ומאז הם הולכים ומאירים ואינם פוסקים.)

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: