ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


פרשת דברים

הרב דוד לנדאו

"אלה הדברים אשר דִּבֵּר משה". יש על זה מדרש חז"ל: בפגישה הראשונה עם "הסנה הבוער באש ואיננו אוּכּל", "ויסתר משה פניו" מרוב ענוה, פחד ויראה, ואמר "לא איש דברים אנכי". ופתאום עכשיו: "אשר דִּבֵּר משה"! משה רבינו הוא כבר איש דברים. דרך כל המאורעות שאירעו מאז הסנה והלאה, דרך כל שלשלת מעשה ד' הגדול והנורא שהיה אִתנו, והשראת השכינה בישראל, מופיעה הדברנות של משה רבינו. מופיעים פתחון הפה ושטף הדיבור. מתברר כאן שֶׁמָה שמשה מדבר - הוא דבר ד'. בפרשת "שופטים" מופיעה ההגדרה היסודית של הנבואה: "ונתתי דברַי בפיו ודִבר אליהם את כל אשר אצונו" . זה יסוד הנבואה: ד' מדבר מתוך גרונו של משה רבינו. אמנם חז"ל מבחינים בין הדברים שב"תורת כהנים" ש"משה מפי הגבורה אמרן", לבין הדברים שב"משנה תורה" ש"משה מפי עצמו אמרן" , אבל צריך להבין שהכל מהווה חטיבה אחת של "תורת ד' תמימה" השמימית והמקורית, ובתוכה יש מדרגות. ב"משנה תורה", דבר ד', על פי רוב, אינו מגיע אלינו בלשון "וידבר ד'" אלא בלשון "וידבר משה" - אך גם לשון זו אינה אלא תוצאה של "ונתתי דברַי בפיו".
אם כן, משה רבינו מתחיל "לבאר את התורה הזאת". קודם כל מתברר שאין תורה אלא בעם ישראל, וכל שלמות עַם ישראל היוצא ממצרים "לחירות עולם" - "חירותה של תורה" - היא רק בארץ ישראל. לכן ביאור התורה הזאת שניתנה אלינו בחורב הוא: "עלו רשו".
עכשיו אנחנו חוזרים למתן תורה, לפרשת "יתרו". "ואֹמר אלֵכם בעת ההִוא לאמר: לא אוכל לבדי שאת אתכם". "הבו לכם אנשים חכמים... ואשימם בראשיכם". סדר השופטים בישראל וסדרי המשפטים בישראל הם המשך עניינה של תורה. התורה מתבארת על ידי הופעתה בסדר החיים הציבוריים, החברתיים והאישיים של כלל ישראל.
משה רבינו ממשיך בסקירתו לבאר את התורה, הכוללת את כל מה שאירע לנו. בעצם היינו צריכים לעבור את המִדבר במשך אחד עשר יום בלבד, אבל הם הפכו לארבעים שנה בגלל הפרשה הנוראה והמכשילה של המרגלים. "ולא אביתם לעלות", "ובדבר הזה אינכם מאמינים בד' אלקיכם". בדבר הזה אינכם מאמינים, ובדבר אחר אתם כן מאמינים. אתם מאמינים ולא מאמינים, חצאי מאמינים. סקירה זו מפיצה אור על "הואיל משה באר את התורה הזאת": המאורעות שאירעו לנו - כי התורה נתונה לנו, לסדר החיים של עם ישראל. משה רבינו מבאר את סדר שלשלת ההשגחה-ההנהגה האלוקית של עם ישראל, עד הגיענו קרוב לארץ. באופן כזה אפשר להבין את החזרה התמציתית הזאת: מה היה אִתנו ומה אִתנו עכשיו ולְמה אנו מתכוננים. ב"משנה תורה", התורה חוזרת, מתחדשת, מתבררת ומתבארת בהארה חדשה של הופעת כלל ישראל בשלמותו .

-- במדבר י"ט ב' ורש"י שם.
דברים ד' ו'.
ישעיהו מ"ג כ"א.
ע"פ שיחות הרצ"י דברים עמ' 165-175.


תגיות: פרשת דבריםמאמרים נוספים מעלון פרשת דברים תשעט:
איכה - הרב דב ביגון
בעיות במדינה ופרופורציה - הרב שלמה אבינר
לבקש את הישועה בשלמותה - הרב יורם אליהו
ציון במשפט תיפדה - הרב חגי לונדין
מנהג ישראלי - הרב יואב מלכא
אֵצֶל מֶלֶךְ מוֹאָב - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: