ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


פרשת מסעי

הרב דוד לנדאו

היום אנו מסיימים בעזרת השם את עניין דבר ד' שמדריך אותנו בדרך על טלטוליה וסיבוכיה. יש אומרים שארבעים ושניים מסעות אלה הם כנגד שם בן מ"ב. כולם שם אחד ועניין אחד: הדרך ממצרים לירושלים. ההתגלגלות הזאת של "ויסעו - ויחנו", כוונתה ותכליתה היא: "והורשתם את הארץ". מתוך כך מתברר כיצד להיכנס לתוך הארץ. "והורשתם"! תקבלו את אמיתיות שלמות הירושה שלכם, ומתוך זה תגרשו את מי שאינו שייך לארץ. יש מצוה לסדר את הדברים כראוי באופן תקיף, ממלכתי וצבאי. זאת הכניסה הלאומית הבריאה האמיתית והיסודית. הורשת הארץ נעשית על פי גבולות מדויקים: בצפון, בדרום, ממזרח ומים. יש סדר התנחלות מדויק. לכל שבט ושבט יש מקום מיוחד. כולם בונים את הבית הכלל ישראלי, בשלמותו ובבריאותו, "ברכנו אבינו כולנו כאחד", כאשר לכל אחד יש חשיבות משלו, ערך משלו, תפקיד שלו ומקום שלו, ואין לבלבל.
סדר ההתנחלות כולל את המצבים הרגילים ואף את המצבים המיוחדים של עיר מקלט עבור הרוצחים בשגגה. שפיכות דמים היא אחת משלוש עבירות שעליהן יהרג ואל יעבור. אבל יש הבחנה ביניהן, כי עבודה זרה וגילוי עריות נלמדות מפסוקים, מה שאין כן לגבי שפיכות דמים שנלמדת מסברא. אין צורך בלימוד מפסוק, זו סברא, זו מציאות! שפיכות דמים גורמת לזעזוע מיוחד, היא גורמת לטומאת הארץ באופן מיוחד! "ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה... ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה". על כן התנחלות הארץ משתכללת על ידי סידור מצבם המיוחד של רוצחים הגורמים לטומאתה.
גמר עניין ההתנחלות הוא פרשת בנות צלפחד: "ולא תיסוב נחלה ממטה למטה". כל סידורי המשפחות בישראל צריכים להיעשות מתוך אחריות לשמירת העם. הארץ צריכה להיות נשמרת בכל בריאותה, על ידי התאמתה השלמה לבית ישראל ולכל חלקי בית ישראל. יש התאמה אלוהית בין חלקי הארץ לבין חלקי העם. ויש צורך שסידורי המשפחות יהיו מתוך שמירת התאים היסודיים, סגולתם וערכם המיוחד. צריך להבין שאין זה פירוד, חס ושלום! אלא זהו סידור של אורגניזם שלם, כמו כל חלקי גוף האדם. יש עין, מוח ולב, כל אחד ותפקידו וכל אחד ועניינו. כאשר נמצאים "איש על מחנהו ואיש על דגלו" , כאשר כל אחד נשמר בצביונו ואין השגת גבול, אז יש הצלחה וקיום. כך הוא אצל האדם באופן אישי, וכך אצל כלל ישראל כולו .הרב חגי לונדין
לב הפרשהמאמרים נוספים מעלון פרשת מסעי תשעט:
בקשת רחמים על הדור - הרב דב ביגון
אני לא מבין, אני לא מרגיש - הרב שלמה אבינר
"וַיִּסְעוּ מֵחֲרָדָה" - הרב אלישע וישליצקי
ארבעים ושניים - הרב חגי לונדין
כשישראלי יאמר לך: - הרב יואב מלכא
הקשב למסעות חייך - הרב יורם אליהו
בִּמְעָרַת עֲדוּלָם - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: