ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות, מסעי
פרשה הבאה: דברים
 


בקשת רחמים על הדור

הרב דב ביגון

משה רבנו כותב את מסעות בני ישראל מיציאת מצרים עד שהגיעו לערבות מואב על ירדן ירחו, ככתוב "ויכתוב משה את מוצאותיהם למסעיהם" (במדבר לג ב). הדברים נכתבו לא רק לשם ידיעת העבר אלא ללמד את כל הדורות לקחים מהדרך המפותלת ורצופת המשברים שישראל עברו במדבר, וכיצד התמודדו והתגברו על הקשיים. אחד המשברים הוא מותו של אהרון הכהן בהֹר ההר, ככתוב "וישמע הכנעני מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ כנען" (לג מ). רש"י מפרש: "כאן לימדך שמיתת אהרון היא השמועה שנסתלקו ענני כבוד וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל", מכאן אנו למדים שכל זמן שאהרון הכהן חי היו ענני הכבוד מגינים על ישראל.
נכון לעכשיו, גם בדורנו, גדולי ישראל וחסידיו מגינים על דורם, כדברי הרמח"ל במסילת ישרים: "ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם ככתוב 'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו', שכל הדור אוכל מפרותיו... שאין הקב"ה חפץ באובדן הרשעים, אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריא על הדור כולו" (ע' מסילת ישרים פרק יט). כידוע גדר הכהן הוא החסידות, ככתוב "תומיך ואוריך לאיש חסידך". ולא רק הכהן הגדול צריך לבקש רחמים על הדור, אלא כל גדולי הדור ופרנסיו. לפי עניין הדור, ערכו וצרכיו, מתעורר ומתגלה יותר ויותר החיוב של מידת החסידות הזאת - בקשת רחמים על הדור. ואין אדם משים עצמו שאינו חסיד (עיין הרצי"ה "לנתיבות ישראל", במאמר החסידות והדור; וכן בחידושי הרשב"א כתובות יט).
לא רק גדולי ישראל אלא כל אחד יכול לבקש רחמים על הדור כולו, וקודמת לזה אהבת ישראל. וכיוון שדורנו הוא בבחינת תשובת המשקל לשנאת חינם שהביאה עלינו את החורבן והגלות, לכן עלינו להרים על נס את אהבת חינם, לכל עם ישראל ולכל פרט מישראל. עלינו ללכת בדרכיו של אהרון הכהן אשר יום הזיכרון שלו חל בראש חודש אב. עליו נאמר "אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה".

בציפייה לישועה השלמה


תגיות: פרשת מסעימאמרים נוספים מעלון פרשת מסעי תשעט:
אני לא מבין, אני לא מרגיש - הרב שלמה אבינר
"וַיִּסְעוּ מֵחֲרָדָה" - הרב אלישע וישליצקי
פרשת מסעי - הרב דוד לנדאו
ארבעים ושניים - הרב חגי לונדין
כשישראלי יאמר לך: - הרב יואב מלכא
הקשב למסעות חייך - הרב יורם אליהו
בִּמְעָרַת עֲדוּלָם - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: