ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות, מסעי
פרשה הבאה: דברים
 


"והצנע לכת עם אלוהיך"

הרב יורם אליהו

שלוש פעמים מנסה בלעם הרשע לקלל את בני ישראל, וה' הופך לו את הברכה לקללה. ה' לא כועס באותם ימים "מה אזעם לא זעם ה' ", ומביט עלינו במבט פנימי "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל".
אבל כאשר בלעם מצליח בעצתו הרעה לפרוץ את גדרי הצניעות בעם ישראל, פורצת מגיפה ומפילה עשרים וארבעה אלף מישראל. בלעם שהיה גאון ברשעות, ידע את נקודת התורפה של עמנו. חז"ל לימדו שבלעם אמר לבלק: "אלקיהם של אלו שונא זימה הוא, העמידו בנותיכם בזימה ואתם שולטים בהם" (ירושלמי, סנהדרין פ"י, ה"ב).
מכאן אנו לומדים שהצניעות היא מידה מהותית ושורשית בעם ישראל ופגיעה בה היא פגיעה קשה וכואבת, שכל הזכויות והמעלות שלנו אינן עומדות לנו כשמידה זו נפגעת ונפרצת. כך לימדנו רבינו הרצי"ה, "נכון שיצר העריות הוא חזק, אבל יש לזכור שטהרת המחשבה, המעשים והמשפחה, שייכים לעצם הטבע של ישראל, לעומת חציפות הגויים בהתנהגות הגבר והאישה. קדושה שייכת לעצם תכונתם של ישראל - 'ישראל קדושים', והיא מחוברת לטהרה ולצניעות (שיחות הרצי"ה, פרשת קדושים).
הרצי"ה הרחיב ודיבר בנושא הצניעות בכמה מישורים:
א.חברה מעורבת.
" אין לערבב בחורים ובתולות יהודיים. כל נשמה של בחורה היא חלק מקדושת ישראל, וכן כל נשמה של בחור... שניהם חלקים חשובים מאוד, אבל לא ביחד... הכל קדוש וחביב אבל לא בערבוביה." הוסיף ולימד רבינו שגם החינוך צריך להיות נפרד, "גם חינוך מעורב אינו שייך לנורמליות היהדות. ערבוב ילדים וילדות אינו דבר פשוט. הוא מנוגד לטבע האדם ולהלכות צניעות". (מתוך הספר צניעות טבע וחיים, מתורתו והנהגותיו של הרצי"ה).
ב.צניעות האישה.
רבינו היה אומר, שחוסר הטהרה והצניעות שיש כיום ברחוב, נמשך מטומאת הגויים. "גילוי בשר האישה הוא היפך הגמור לטבעם של ישראל. זוהי השפעה מן הגויים. אמיתיות מציאותם של ישראל היא טהרה וצניעות-קדושה... הקדושה שבישראל מחייבת צניעות יתר, וכיסוי הבשר דווקא במין הנקבה" (צניעות טבע וחיים).
ג.צניעות האיש.
הרבה פעמים דיבר הרצי"ה על חוסר הצניעות שמתגלה בגברים ושאינו ראוי ואינו מובן "כמו כן, יש מצבים שבהם מתגלה חולשה בצניעות אצל גברים, אפילו תלמידי חכמים... זו חולשה! האם הכרחי שיהיה כן? גם לגבר מתאים להיות מכוסה, והצניעות שייכת למהות טבע היהדות..." (שם).
נושא הצניעות מוזכר רבות בדברי חז"ל ואף נפסק להלכה בשו"ע אורח חיים סימן ב' ה"ב. "אל יאמר אדם הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו". והמשנה ברורה מוסיף ומבאר: "וכן צריך ליזהר תמיד מחמת טעם זה, שלא במקום הכרח מלגלות מבשרו ואפילו מעט כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים".
כשאנו קוראים דברים אלו אנו מרגישים שהם גבוהים מדי, ואולי לא שייכים כבר בימינו, אבל התורה והדרכותיה הן נצחיות, וצריכים אנו לחנך את עצמנו ואת ילדינו על ערך גדול ויקר זה. לעתים אנו רואים בני נוער שאין להם שום ידע בסיסי בנושא, והם מסתובבים במעיינות השונים בביגוד מינימאלי או בביגוד שראוי לו להיות מוצנע, ואין להם שום מודעות לכך שמשהו פגום בהופעה הזו. עלינו כהורים וכמחנכים להידרש לסוגיה וללמדם דרך אמת, להגביר את המודעות גם אצל הבנים, שצניעות שייכת לכול. היא המהות והטבע שלנו, והיא המביאה את האדם לעלות במעלות הקדושה והטהרה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: