ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


"כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו"

הרב דב ביגון


בלעם הרשע מתבונן בעם ישראל בעל כורחו במבט מקיף וגדול מראשית האומה - מהאבות והאמהות שהם השורשים של עמנו "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" (במדבר כג ט). "אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו, על ידי אבות ואמהות" (רש"י שם) - ועד אחרית הימים.
בלעם לא נתפס אל העכשויות המסובכת והקשה ככתוב "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב" (במדבר כד יז), ומתוך מבט גדול ומקיף מראשית ועד אחרית הוא מנבא על ניצחונם של ישראל באחרית הימים באומרו "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת" (במדבר שם).
נכון לעכשיו, אם בלעם הרשע ראה את עם ישראל מראשית ועד אחרית בפרספקטיבה של אלפי שנים, ומתוך כך ניבא את מעלתו, ייעודו ונצחיותו של עם ישראל, אנו עם ישראל על אחת כמה וכמה, צריכים ללמוד ולהבין ולהכיר את עמנו - מה הם השורשים שמהם צמחנו, מי הם האבות, האמהות, מעלתם, ייחודם וייעודם. הרי מה שיש בהם יש בנו כי מעשה אבות סימן לבנים. עלינו להתבונן ולהכיר לא רק את העבר המפואר והנפלא של עמנו אלא גם להישיר מבט אל העתיד המופלא והנהדר המובטח לנו כפי שנאמר על ידי נביאינו וחכמינו לאורך כל הדורות. רק במבט מקיף המחבר את העבר עם העתיד נוכל להתמודד עם קשיי וסיבוכי ההווה מתוך אמונה וביטחון בנצח ישראל , בתחיית עם ישראל בדורנו שהיא תהליך בלתי הפיך, ונדע בוודאות שכל הקשיים והסיבוכים העכשוויים הם רק הכנה לשלב הבא של גאולתנו, שבו עם ישראל ואומות העולם יכירו וידעו שברכת בלעם הרשע, שאנו אומרים בכניסתנו לבתי הכנסת בבוקר "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל", אכן הולכת ומתממשת לנגד עינינו בארצנו. יותר ויותר נכיר שישראל עם הנצח, עם עולם אשר ד' יתברך יצר אותו להיטיב ולהאיר לעולם ככתוב "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" - קם לתחיה בארצו. וכל יושבי תבל יכירו ש"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו... הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" (במדבר כג).
בציפייה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: