ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


תמימות

הרב יורם אליהו


נצטוו ישראל לקחת פרה אדומה תמימה. וחז"ל למדו שהיא צריכה להיות אדומה תמימה בלי שום שערה שחורה. אך למילה תמימות יש כמה מובנים א. היא מקבילה למילה ישרות, כנאמר אצל יעקב איש תם שמובנו ישר ולכן, אומר המהר"ל בנתיב התמימות, נקרא יעקב ישורון. ששתי מידות אלו תמיד נזכרות יחד, כך בתהילים 'תום ויושר יצרוני' וכן 'שמר תם וראה יושר', שההבדל בניהם, כפי אומר המהר"ל, ש"הישר מצד שכלו וחוכמתו מתבונן לעשות הישר, והתמים הוא שהולך בדרך הישר מעצמו בלי שום התבוננות רק הולך בדרכו בתמימות". ליעקב אבינו היו שתי תכונות אלו; בדברים ששייכים לעצמו הוא היה נוהג בתמימות, אך בדברים ששייכים לאחרים, בזה לא ראוי להתנהג בתמימות סתם, אלא היה מתבונן בשכלו איך לעשות להם טוב ולהתנהג בישרות. על הפסוק בדברים "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", דרשו חז"ל: "כשאתה תמים חלקך עם ה' אלוקיך", והסבירו המפרשים שהמילה תהיה נדרשת למעלה ולמטה, שאם תמים תהיה, תהיה עם ה' אלוקיך, עמו ולחלקו. הנתיבות שלום מסביר ש"עניין התמים תהיה עם ה' אלוקיך הוא התבטלות גמורה לה' יתברך, שיהודי משיג מתוך האמון המלא שיש לו בה' יתברך". "כי יש התבטלות לה' מתוך אהבה, שמגודל אהבתו לה' הוא מתבטל אליו, יש התבטלות מגודל יראת ה', ויש התבטלות מתוך אמונה, שמתוך אמונו בה' יתברך והנהגתו הריהו מקבל תמיד באהבה את ההנהגה העליונה , ואף פעם אין לו קושיות וסתירות על הנהגת ה' יתברך, אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות". זו הדרגה הגבוהה ביותר שמגיע מתוך כך שיהיה חלקו עם ה' אלוקיו שכאילו קיים כל התורה כולה, "כי כל התרי"ג מצוות הם ציוויים אך תמים תהיה עם ה' אלוקיך הוא לא ציווי אלא תכלית רצון ה' שיהודי יהיה בטל.. לה' יתברך ויתהלך עמו בתמימות והרי הוא כאילו קיים כל התורה כולה".
מובן נוסף למילה תמימות הוא שלמות, לזה התכוונה כאן התורה בהבאת פרה אדומה כדברי המדרש (לקח טוב), "תבוא פרה אדומה ותכפר על הזהב שהוא אדום, תמימה, תבוא תמימה ותכפר על אומה שהיא תמימה. אשר אין בה מום, תבוא אשר אין בה מום ותכפר על אומה שאין בה מום". ישראל נצטוו על פרה אדומה כתיקון לחטא העגל ודברי חז"ל אלו באים ללמדנו שתמימותה של הפרה מעידה על תמימותם של ישראל ועל שלמותם, ואחרי כל המכשלות, אומר הקב"ה לישראל ,"כולך יפה רעיתי ומום אין בך ".מאמרים נוספים מעלון פרשת חוקת תשע"ט:
דור ה-Y - הרב שלמה אבינר
פרשת חוקת - הרב דוד לנדאו
ממד של מסתורין - הרב חגי לונדין
"סמוך עליי, יהיה בסדר" - הרב יואב מלכא
והוא ימשול בך (חלק ג') - אסתר אברהמי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: