ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


פרשת חוקת

הרב דוד לנדאו

עניינה של ארץ ישראל הוא הופעת הקדושה שבטבע. בדרך לכניסה לארץ, מתמעטת ההנהגה הניסית, מה שמודגש על ידי הסתלקות מרים ואהרן ולבסוף אף משה. הם מסתלקים לפי סדר מדרגותיהם: קודם כל מרים, שסייעה למשה רבינו בצד הגשמי של הנהגת העם בסיפוק צרכיו. לכן במותה, התמעטה ההנהגה הניסית מצד זה ונסתלקה בארה של מרים. אחר כך אהרן הגדול ממנה, שסייע למשה רבינו בצד הרוחני של הנהגת העם, בעבודת הקודש, לכן במותו, התמעטה ההנהגה הניסית, והסתלקו ענני הכבוד. בקריעת ים סוף נהפכו המים למוצק, לעומת זה בפרשתנו, בגלל סילוק בארה של מרים, נהפך הסלע למים, מה שמגלה את הניסיות שבטבע. אבל גם זה נס, כמו שכתוב: "ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למעינו מים" . גילוי אלוקי זה היה ראוי להופיע במדרגה הגבוהה ביותר שבבריאה שהיא הדיבור "ודברתם אל הסלע", אבל משה הכה את הסלע.
כל עניינו של עמלק הוא קרי ומקרה, כלומר: כפירה בהופעת ד' שבטבע, כפירה בניסיות המתגלה בעם ישראל. ולכן כשראה שהסתלקו ענני הכבוד ונתמעטה ההנהגה הניסית, חשב עמלק שעזב ד' את ישראל ויצא למלחמה נגדם , ונפל.
העם נכשל בסיבוכי הדרך: "וידבר העם באלקים ובמשה", מתוך מיעוט דבקות בד' וכפיות טובה. לכן ניתנה רשות לנחשים לנשכם ולהמיתם, כי "אין ערוד ממית אלא החטא ממית" . וכשהיו מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את לבם לשמים, היו מתרפאים .
אחרי שישראל נטה מאדום בדרכו לארץ ישראל, באה ההתנגשות עם סיחון ועוג, שהיא למעשה תחילת כיבוש הארץ והכנה להתנגשות העיקרית עם שבעת העממים. ההנהגה האלוקית שבטבע, מודגשת אצל סיחון, עליו נאמר "כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו". שואלים חז"ל, למה זה נכתב? אלא "לפי שנאמר 'אל תצר את מואב' , וחשבון משל מואב היתה, כתב לנו שסיחון לקחה מהם, ועל ידו טהרה לישראל". וכדברי קודשם של חז"ל "אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח" . כי כל המלחמות, גם של גויים בינם לבין עצמם, הן מכוונות על פי ד', "איש מלחמה" ו"בעל מלחמות" הבורא אורו של משיח .מאמרים נוספים מעלון פרשת חוקת תשע"ט:
דור ה-Y - הרב שלמה אבינר
ממד של מסתורין - הרב חגי לונדין
"סמוך עליי, יהיה בסדר" - הרב יואב מלכא
תמימות - הרב יורם אליהו
והוא ימשול בך (חלק ג') - אסתר אברהמי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: