ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


מעלת הכהונה

הרב דוד לנדאו

קורח טוען: "כל העדה כולם קדושים", כולם שווים, יש "דמוקרטיה". אבל במציאות יש מדרגות בכל התחומים, וגם בתוך עם ישראל. כשם שכלל ישראל נבחר מכל העמים, כך יש מי שנבחר בתוך כלל ישראל. הכהונה היא המדרגה הגבוהה בישראל. קריאת קורח היא פקפוק בסדר האלוהי של מדרגות הקודש בתוך האומה, ולכן יש צורך שהדברים יתבררו בכל תוקף.
שיא הטשטוש בין התחומים הוא הטשטוש בין ארץ הקודש לארץ חול, שהוא כפירה בהשראת השכינה בישראל, כפירה בתורה ועקירת שורש הקיום של ישראל. כל תוקף החוצפה של דתן ואבירם מתגלה בקריאתם הנוראה: "כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש". כאילו מצרים היא ארץ זבת חלב ודבש! ארץ ישראל היא ארץ ד', ארץ הקודש. בכח של זבת חלב ודבש מתגלה כוחה המהפך טמא לטהור, כחלב וכדבש שיוצאים מן האסור באכילה, והופכים להיות מותרים . כח עליון זה של ארץ ישראל להפוך את הרע שבה לטוב, קשור לעומק עמקי סגולת ישראל ותחיית ישראל בארצו. לכן כאשר הם מלבישים על טומאת מצרים את עטרת התפארת של ארץ ישראל, הארץ מוכרחת להתפוצץ: "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם".
הקטורת היא המעולה שבקרבנות, ועניינה לקשר בין ישראל לבין אביהם שבשמים - קטורת מלשון קטרא, קשר - והיא שייכת למעלת הכהונה. לכן מאתיים וחמישים הנשיאים שרצו את הכהונה לקו על ידה. והיו העם מלינים "על משה ועל אהרן לאמר: אתם המתם את עם ד'", "שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטורת לומר סם המות הוא, על ידו מתו נדב ואביהוא, על ידו נשרפו חמשים ומאתים איש" . כיון שניתקו את עצמם מהקטורת שמקשרת את ישראל לרבונו של עולם, לשפע חיים מלמעלה, הופיע דבר ד' "אכלה אותם כרגע", בנתינת רשות למשחית לחבל. אז יצא אהרן לעצור את המגיפה על ידי הקטורת, אותה נתן מלאך המוות למשה, ללמדך שאין הקטורת הורגת אלא העוונות הורגים.
מתוך כך מתברר עניין קדושת ישראל בכל מדרגותיו. מפני הערך המיוחד של הכהונה - "הזר הקרב יומת". גם בתוך שבט לוי ישנן מדרגות בין קודש לקודש, בין כהנים ללויים, ומתברר חלקם של הכהנים והלויים בפירות הארץ. אבל הם נכללים באותו שבט, וכן כל פרטי האומה בכלל ישראל, דבר שמודגש במיוחד על ידי שהלוי נותן מעשר מן המעשר לכהן, מפירות שניתנו לו על ידי הישראל .


תגיות: הכהונהמאמרים נוספים מעלון פרשת קרח תשע"ט:
אין כבוד - אלא תורה - הרב דב ביגון
מחלוקת קרח - הרב זיו רוה
סמוך עלי - הרב יואב מלכא
אחריות כללית - הרב יורם אליהו
אש המחלוקת - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: