ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


לראות בטוב ארץ החיים

הרב יורם אליהו


"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה, קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי... ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה". כך מלמדנו מרן הרב קוק זצ"ל בפתיחה לספר אורות, שאין לראות את הארץ כאמצעי, כמקום מגורים לקיום החומרי או אף הרוחני של האומה אלא יש כאן קשר חיים עמוק וסגולי שלהבנתו, אומר הרב, צריך להיות קשור "לרוח ה' אשר על האומה בכללה". מתוך כך נוכל להבין קצת את חומרת העונש של המרגלים ושל כל ישראל שמפני שכפרו בקדושת הארץ, נגזר עליהם למות במדבר, ולא מצאנו עונש כזה על חטא העגל שלכאורה הוא יותר חמור. מסביר רבנו הרצי"ה ע"פ הפסוקים בתפילה ב'יהי כבוד' אנו אומרים "כי בחר ה' בציון איווה למושב לו". ואחר-כך "כי יעקב בחר לו יה", ופסוק שמחבר את הבחירות הללו יחד " כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב", רואים שהגאונים שחיברו תפילה זו הקדימו את בחירת הארץ לבחירת העם. אומר הרצי"ה "בחירת הארץ ובחירת העם הן אחדות אלוקית שלמה השייכת לבורא עולם ובורא ההיסטוריה, הן ענין חיוני אחד שלם" וזה היה חטא המרגלים - חוסר בירור והבנה בחשבון האלוקי המציאותי של שייכות העם והארץ "הנקודה היסודית שחסרה אצל מוציאי דיבת הארץ, היתה נקודת ההכרה והאמונה בחיוניות השלמה של העם והארץ"(שיחות הרצי"ה. פרשת שלח). מכאן נבין את דברי התנחומא שהביא רש"י בתחילת הפרשה, שנסמכה פרשה זו לפרשת מרים שבסוף פרשת בהעלותך, שדרכה הראה להם הקב"ה עונשו של המדבר לשון הרע, והם ראו ולא למדו מוסר שקל-וחומר שאסור לדבר לשון הרע על הארץ. ותמוה איזה ק"ו זה, אפשר להבין שחמור מאוד לדבר לשון הרע על משה, אך על הארץ, שהיא סתם עצים ואבנים מדוע חמור לדבר עליה? אלא באמת זו ארץ חיים, זו חיוניות, ולא סתם אדמה דוממה. כל מציאותם של ישראל תלויה בה ולכן המדבר עליה לשון הרע וכופר בעומק הקשר החיוני בינה לבין עם ישראל נענש באופן חמור כל-כך. אפשר ללמוד על חיוניות הארץ גם מדברי חז"ל במסכת יבמות (סד), שמסופר בפרשת לך-לך שרק אחרי שאברהם ושרה היו בארץ ישראל עשר שנים, אומרת שרה לאברהם שיתחתן עם הגר. מכאן למדים שאדם שנשוי עשר שנים ולא זכה לילדים יכול לגרש את אשתו (לא חייב). שואלת הגמרא, הרי אברהם ושרה היו נשואים שנים רבות קודם ולמה רק עכשיו, מקץ עשר שנים בארץ כנען היא אומרת זאת לאברהם?. ומשיבה "שאין ישיבת חוץ לארץ עולה מן המניין", כיוון שכל מציאותנו בחוץ לארץ היא חסרה. רק כאן אנו קרויים חיים, רק כאן יש ערך אמיתי לחיי הנישואין שלנו, לכן רק אחרי עשר שנים בארץ שבהן לא זכו לילדים יכול אברהם לשאת את הגר. מתוך ראיה עמוקה זו וקשר אמיתי לארצנו, נזכה לקיום המלא של קריאתם המהדהדת של יהושע וכלב "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה".

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: