ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


"על פי ד' יסעו"

הרב דוד לנדאו


אחרי כל ההכנות, אפשר לצאת לדרך. ומכאן לפרשה של היום: לאור מה אנו יוצאים לדרך? לאור המנורה שהיא עדות שהשכינה שורה בישראל, כדברי הגמרא . המנורה נמצאת בדרומו של הארון, ועניינה נמשך מהארון - ארון העדות. כניסתנו למצב נדודים מצריכה הכנה מצד אישיות הנהגתית מרכזית בעם ישראל שתעלה את הנרות: "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות...". אין אפשרות אחרת של הליכה לדרך, אלא לאור המשכן, לאור המקדש, לאור התורה, לאור הקדושה שמחיה אותנו.
מהארון הפנים פנימי נמשך ערך כל החיים כולם, וממנו מופיע במנורה אור ד' המתפשט לכל העולם כולו. ומתוך כך, יש להכשיר את הלויים לעבודת הקודש שלהם, של המשכת אור ד' על כל המציאות, של העלאת כלל ישראל וקישורו אל מרכזיותו הנשמתית שבבית המקדש.
הקישור הזה של כל הפרטים של עם ישראל אל כלל ישראל, מתגלה בצורה מיוחדת בקרבן פסח. קרבן פסח הנו קרבן יחיד, אבל דינו כקרבן ציבור, שהוא קבוע בזמן ודוחה את השבת ואת הטומאה. כי בקרבן פסח מופיע הערך הכללי של האומה הישראלית על ידי זה שכולם מתקבצים ברגל לראות את "פני האדון ד'" . מתוך כלליות זו של קרבן פסח, באה הדרכה אלוקית מיוחדת לכלול גם את מי שנמצא בדרך רחוקה או טמא, על ידי מתן אפשרות של פסח שני. וכן לכלול גם את הגר עם תושב הארץ, כדי שתהא חוקה אחת כללית לכולם.
ואיך יוצאים לדרך? לא בחפזון, אלא "על פי ד' יסעו... ועל פי ד' יחנו" - על פי הענן. השראת השכינה בתוכנו מתגלה בענן שהופיע "ביום הקים את המשכן". נוסעים על פי הכוונה אלוקית משמי מרומים, על פי סדר אלוקי סיסטמתי, סדר שכולל חצוצרות המשמיעות קולות שונים של תרועה ותקיעה המתאימים לכל מצב, וכן מינוי שבט ההולך ראשון ושבט ההולך אחרון. הפגישה עם יתרו אף היא שייכת למסכת הדרך: אתה מכיר את ענייני הדרך, לכן תוכל לעזור לנו. מכל מקום הכל הוא לאור ההנחיה האלוקית של ענן ד'. וריבונו של עולם נוסע אתנו! "ויהי בנסוע הארון", והארון נקרא ד': "קומה ד'", "שובה ד'", כפי שמפורש במיוחד בדברי הקודש של "הכוזרי" . הארון נקרא ד', כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. לכן פסוקים אלה, מהווים פרשה מיוחדת, המוקפת בסימנים מיוחדים: נו"ן הפוכה. נו"ן זו, עניינה נפילה, כנו"ן שנשמטה מ"אשרי", נפילה כביכול של השכינה הנודדת אתנו, "איש נודד ממקומו" - איש, זה הקדוש ברוך הוא. אמנם נו"ן זו הפוכה היא, כי מבחינה אמיתית פנימית, אין נפילה .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: