ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


קבוצת מכבי

הרב יואב מלכא

להתלונן שב"מכבי" אין אף ישראלי בחמישייה הפותחת ואף על פי כן להתגאות שזו הקבוצה של המדינה.

גם בשורשו של פרדוכס זה: להתלונן ש... ואף על פי כן להתגאות ש.. חבוי עומק רענן שיסוּדַתו בהררי קדושתם של ישראל ונתבונן נא.
מחד, תלונתנו כי ישנה ציפייה פשוטה ובריאה שהרכב "קבוצתנו הלאומית" יהיה כולו על טהרת הישראליות כי יסוד ההבדלה בין ישראל לגויים לא זר לנו כלל וכשאין הדבר כן אנו מיצרים על כך בצדק. אם כן איך תדוּר התלונה... והגאווה... בכפיפה אחת?!
כי ישנם עיתים שאין הדבר מתאפשר לנו להיבנות רק מכוחנו המקורי כי לא באנו עדיין אל המנוחה ואל הנחלה, וטרם שבו לנו כוחותינו הטבעיים שנוכל להתברך אך ורק מתוכנו, ואז יקרה המקרה שיסודות חיצוניים מן הגויים שכישרונותיהם וכוחם במותנם - בחינת: "ראה כמה פטומים עגלים של רומִי" - יזדמנו להשלים את החסר בתוך מחננו פנימה ומכוח צירופם המקרי יפעל אז באיזו מידה "כח עיכולנו הלאומי" עד שגם אלה הרכיבים הזרים יזדהו עם מטרותינו אף ששמם כ"זרים" עוד נקרא עליהם, אף על פי כן יהיו נאמנים לחלק ממגמותינו ויאחזו גם הם ב"טפח מדגלנו" כמשתתפים עמנו "בפרוטה" בהרמתו אל-על עד כדי המידה שנוכל להתגאות בצדק שזו "הקבוצה של המדינה". וכבר היה כדוגמת זה אצל אברהם אבינו ע"ה שגייר גיורים הרבה ונתעלה עבדו אליעזר להיות "איש משק ביתו" ו"דולה ומשקה מתורת רבו". ומשה רבינו עוד הגדיל להעמיד במבחן את כח עיכולנו הלאומי וביקש לצרף המון "ערב רב", להכניסם ולעכלם בגוף האומה עד שחטא העגל הקיאם מישראל לשעה, אבל עתידים הם לשוב לישראל לעתיד כמסורת בעלי הסוד. ושלמה המלך אף הוא השתמש בכוחות מן החוץ לבניין המקדש. אם כן, מצינו כמה וכמה פעמים את יסוד הצירוף הזה - לחשוב, להרגיש ולשפוט בצדק את אותם החלקים הבאים אלינו מן החוץ כחלק מאיתנו, ואף שאין בחמישיה הפותחת אף ישראלי או יהודי אחד, אף על פי כן סוף סוף: "זו הקבוצה של המדינה"...


תגיות: מכבימאמרים נוספים מעלון פרשת בהעלותך תשעט:
חידוש הסנהדרין ?! - הרב שלמה אבינר
והיית לנו לעיניים - הרב אייל ורד
"קומה ה' ויפוצו אויביך..." - הרב אלישע וישליצקי
לעשות רצונך אלקי חפצתי - הרב יורם אליהו
לאט לאט - הרב חגי לונדין
"על פי ד' יסעו" - הרב דוד לנדאו
בְּרִית עִם יְהוֹנָתָן - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: