ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


לעשות רצונך אלקי חפצתי

הרב יורם אליהו

"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה".. אומר רש"י ע"פ הספרי, "להגיד שבחו של אהרן שלא שינה". ותמהו המפרשים וכי צריך לומר על אהרן שלא שינה, וכי יש הוא אמינא שאהרן ישנה?. מסביר האור-חיים הקדוש, "להודיע שבחו של אהרן, כי מה שעשה אהרן לא עשהו לצד המעלה והכבוד אשר האמיר אותו ה'..", כלומר לא בשל הכבוד שהוא זכה לו נעשתה עבודתו אלא כל כוונתו הייתה "לעשות מצוות ה', על דרך אומרו (תהילים, מ'), לעשות רצונך אלקי חפצתי".
השפת אמת (תרל"א), מסביר זאת על-פי מאמר חז"ל באבות (פ"ב. מ"ד) "עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו". הוא מדגיש את עניין החשק ואומר, שוודאי אדם צריך לעשות את רצון ה' ביתר רצון וחשק ותשוקה מרצון עצמו, וגם בעשיית רצונך תעשה את רצון ה' "שישתתף רצון המקום בכל דרכיו להיות לשם שמים". ולא יהיה במעשה שהוא עושה כוונה עבור רצונו יותר מאשר רצון ה' ועל-ידי-כך הרצונות משתווים ואין כאן רצון אחר בכלל. כך מסביר השפת אמת את המשך המשנה "בטל רצונך מפני רצונו", שכשאתה עושה רצון ה' אל תערב בכך את רצונך בכלל, לא על-מנת לקבל פרס וכדו', אפילו צריך האדם להיות שמח בעשיית המצווה שהוא זוכה לעשות רצון ה', הנה עיקר העשייה והשמחה היא שאתה עושה את רצון ה' בלבד, "ורצון עצמותו יתבטל לעיקר המכוון לעשות רצון המקום ברוך הוא". וע"פ זה מבואר מה שנאמר באהרן שלא שינה, כי הוא שואל, איך יש בכוח אדם, אנוש, לעשות כל מצוה ממש כאשר ציווה ה' הרי גבהו דרכיו? אלא על-ידי שהאדם "מבטל באמת כל רצון עצמו ועושה רק כדי לעשות רצונו יתברך בלבד כאשר ציווה, הוא נקרא (זה נחשב לו) שכן עשה".
הסבר נוסף מביא השפת אמת, שהכוונה שאהרן לא השתנה אף שהוא נבחר להיות מאיר באור מיוחד לכל ישראל ולכל העולם כולו, עם כל זה הוא לא השתנה, כי אחרת היה כבר שינוי בהדלקה שלו. אפשר לפרש זאת בשני אופנים. א. הוא לא השתנה. למרות כל השנים שהוא הדליק, הוא הדליק תמיד באותו חשק ובאותה התלהבות, כי כשאתה עושה את רצון ה' במצווה ולא את רצונך, אז תמיד ניצב מולך גודל המצווה וערכה ואתה עושה אותה באותו חשק ורצון. ב. שמעתי שמסבירים שכשאדם נבחר לתפקיד כלשהו, הוא רוצה להטביע את חותמו עליו, שכולם יזכרו את השנים שהוא היה בתפקיד ואת הדברים שהוא חולל ועשה, כך כאן, היה אפשר לחשוב שאולי אהרן ידליק באופן כזה שכולם יזכרו את ההדלקה שלו, שהיא תהיה מיוחדת מכל הכוהנים בעתיד, אך מלמד, שלא שינה, כי הוא ביטל את רצונו מפני רצון ה' ועשה בדיוק כאשר נצטווה. השפת אמת מוסיף, שלמרות הקושי לעשות במדויק את רצון ה', על זה נאמר שה' מצרף מחשבה טובה למעשה, "רק שצריך להיות מוכן בכל רצונו לעשות רק רצון המקום ברוך הוא".מאמרים נוספים מעלון פרשת בהעלותך תשעט:
חידוש הסנהדרין ?! - הרב שלמה אבינר
והיית לנו לעיניים - הרב אייל ורד
"קומה ה' ויפוצו אויביך..." - הרב אלישע וישליצקי
קבוצת מכבי - הרב יואב מלכא
לאט לאט - הרב חגי לונדין
"על פי ד' יסעו" - הרב דוד לנדאו
בְּרִית עִם יְהוֹנָתָן - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: