ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


יחד שבטי ישראל בירושלים הבנויה

הרב דב ביגון


"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו" (במדבר ב ב). רש"י מפרש: "כל דגל יהיה לו אות: מפה צבועה בו, צבעו של זה לא כצבעו של זה", דהיינו כל דגל שונה ממשנהו, אבל ישנו דבר המאחד את כל השבטים והוא המשכן - והלוויים יחנו סביב משכן העדות. משל למה הדבר דומה - לאדם שיש לו אברים שונים זה מזה אבל משלימים זה את זה - כך גם שבטי ישראל. אבל יש בגוף לב ומוח שהם האברים היותר חיוניים הנותנים חיים לכל הגוף. כך גם בישראל, כל שבט ושבט וכל יהודי ויהודי יש לו תפקיד במרקם הכללי של האומה לדורותיה, בין שהוא מודע לתפקידו בין שאינו מודע לכך - אבל הלב, המרכז, הוא המשכן, והמקדש, ששם הכהנים והלוויים הם בבחינת "לגיונו של מלך", שבעבודתם ופועלם הם מכפרים על האומה כולה, מזכים אותה ומאצילים מרוחם ומנשמתם הטובה על העם כולו ועל העולם כולו.
יום שחרור ירושלים והר הבית בכ"ח באייר זכה להיקרא "יום ירושלים", יום שבו הכריז מוטה גור ע"ה "הר הבית בידנו". האומה כולה בארץ ובתפוצות, התאחדה כאיש אחד בלב אחד - סוף סוף זכינו לשוב הביתה כהכרזתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בכותל ביום השחרור: "שבנו הביתה, ומכאן לא יזיזו אותנו" .
נכון לעכשיו, אשרינו מה טוב חלקנו שאנו זוכים לא רק להתפלל לבניין ירושלים אלא לראות עין בעין בבניין ירושלים רבתי, כיצד שכונות המאוכלסות ברבבות יהודים הולכות וצומחות בירושלים ובסביבתה. כיצד כבישים ומסילות ברזל בירושלים ולירושלים הולכים ונסללים. כיצד מיליוני יהודים עולים לירושלים ולכותל המערבי להתפלל לפני אבינו שבשמים. בית שלישי הולך ונבנה לנגד עינינו, וכידוע כל הנביאים והחכמים מלמדים אותנו שבית שלישי לא ייחרב. וכל אותם שליטים באומות העולם החורשים רעה על עם ישראל ועל ירושלים עליהם נאמר כבר: "למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ד' ועל משיחו... וד' הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים... רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום... כי בחר ד' בציון אוה למושב לו, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו... כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב" (מתוך פסוקי דזמרה, תהילים).
בברכת שבת שלום ויום ירושלים שמח!
מהמצפה לישועה השלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: