ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


השיבנו אבינו לתורתך

הרב דב ביגון


נאמר באחת מן הברכות "ורדפו מכם חמשה מאה, ומאה מכם רבבה ירדפו" (ויקרא כו ח). מסביר רש"י: לכאורה אם חמשה רודפים מאה, מאה צריכים לרדוף אלפיים - ומדוע נאמר 'מאה מכם רבבה ירדפו'? אלא אינו דומה מעטין העושין את התורה למרובים העושין את התורה (רש"י שם). דהיינו, מרובים העושין את התורה, כוחם גדל והשפעתם עולה בלא שום פרופורציה למעטים העושין את התורה - (משל לחבל עבה, כבל, שמספר החוטים בו רב ומורכב, שחוזקו ויכולתו עולים בלא שום פרופורציה על חבל המורכב ממעט חוטים.)
אשרינו מה טוב חלקנו שאנו חיים בדור שבו ישנם בארצנו רבבות רבבות לומדי תורה, מתינוקות של בית רבן עד מבוגרים וזקנים השוקדים על התורה וקובעים עתים לתורה. אבל אין זה מספיק, התורה ניתנה לכל עם ישראל במעמד הר סיני ושייכת לכל עם ישראל לדורותיו . הרב קוק, בבואו לתאר את בניין האומה בארצה, אומר: "האומה שלנו תבנה ותתכונן תשוב לאיתנה ומכונות חייה כולם על ידי מה שהאמוּניות שלה, היִראיות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלהי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו ואז בקול מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בקול גדול: לכו ונשובה אל ד'…" (אורות התשובה טו יא).
כיצד? על ידי "תלמוד תורה בהמון ותלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים, ותלמוד תורה של קביעת עתים לתורה להמון הרחב. ואי אפשר שיחזור ישראל לאיתנו לחיות חיים טבעיים כי אם כשישוב לו גם טבעו הרוחני בכל מילואיו" (שם ו ג).
נכון לעכשיו, תנועת השיבה לשורשים היהודיים ההולכת וגדלה בכל שכבות הציבור ובכל הארץ והיא רק בתחילתה, בוודאי ובוודאי שבהמשכה כל עם ישראל ישוב בע"ה ללמוד תורה ולקיימה. התורה לא תהיה נחלת פרטים אלא תהיה נחלת הכלל כנאמר "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" וכשם שאנו מתפללים בכל יום בלשון רבים "השיבנו אבינו לתורך", מתוך כך נזכה ל"החזירנו בתשובה שלמה לפניך".

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: