ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


מטהרה לקדושה

הרב דוד לנדאו

יש שנים שבהן פרשיות "אחרי מות" ו"קדושים" נקראות יחד, ולאמיתו של דבר כל הפרשיות המחוברות שייכות זו לזו. לגבי פרשתנו הדבר בולט במיוחד: הן מחוברות על ידי עניין העריות שמופיע הן בחציה האחרון של "אחרי מות" והן ב"קדושים"; "אין עונשין אלא אם כן מזהירין" , לכן קודם כל מופיעה האזהרה על האיסור ב"אחרי מות", ואחר כך התוצאה - העונש - בפרשת "קדושים". גילוי עריות הוא משלושת הדברים היותר חמורים שבתורה, שהם ב"יהרג ואל יעבור".
מתוך משבר בני אהרון ביחס לעבודת בית המקדש וקדשיו, התברר והשתכלל כל שיעור הקומה של בניין בית ישראל, לעומת טומאת הגויים: "אל תִּטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגוים" . מופיע איסור העריות, תחילה - האזהרה, ואחר כך התוצאה, בפרשה השניה. איסור זה של עריות מתפרט בהלכות ובדינים רבים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, הקשורים לטהרת הגוף והנפש. גם עניין הצניעות שייך לכך. טהרה וצניעות הן באופן מיוחד ההפך מפריצות וחוצפה, ששייכות לטומאת הגויים. התכונות והמידות הישראליות המיוחדות הן צניעות, עדינות וביישנות, וכל שאר העניינים שמשתלשלים מאיסור עריות. נכון שהצניעות מוגדרת על ידי הרבה דינים אבל קודמת להם המידה היסודית של הצניעות הישראלית שהיא ההפך מטומאת הגויים, וכל ההלכות הקלות והחמורות באות סביב לה. העדינות הישראלית היא ההפך הגמור של החוצפה והגסות שבפריצות.
אם כן, פרשיות "אחרי מות-קדושים" מופיעות לפעמים מחוברות, כי שתיהן שייכות ליסודיות של הטהרה והצניעות, שהן ההפך של גילוי עריות וגילוי הבשר. לצערנו, היום הגויים מטורפים לגמרי אחרי אופנה מודרנית שפירושה ללכת כמעט ערום בשוּק והדברים מגיעים עד אלינו. נכון שיצר העריות הוא יצר חזק, אבל יש לזכור שטהרת המחשבה, המעשים והמשפחה, שייכת לעצם הטבע של ישראל, לעומת חציפוּת הגויים בהתנהגות הגבר והאשה. במיוחד עובדי עבודת הקודש הנכנסים אל הקודש, צריכים ללבוש "מכנסי בד" על בשרם שהם חלק מבגדי כהונה. שתי הפרשיות מחוברות בחלק השני של שתיהן, שעוסק בענייני עריות, וזה דבר נורמלי מאוד: שכלול גדול וגבורה גדולה של טהרה שייכים במיוחד לקדושת ישראל. טהרה מביאה לידי קדושה וטהרה נמשכת מקדושה. כך הוא אצל כל ישראל ובייחוד אצל אנשי הקודש בישראל, "ישראל שבישראל", השיא האריסטוקרטי של ישראל אשר בקודש הקדשים, אשר אצלם צריכה להיות שמירה מעולה. לכן, מתוך "אחרי מות שני בני אהרן" ובירור הלכות כהונה הנמשכות מכך, מתבררים ענייני טהרת ישראל וקדושת ישראל .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: