ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


סידרת 'אֲרוֹן הַבְּרִית' - חלק ח': הסוד של הראב"ד

נתן קוטלר


האם בית המקדש עומד בקדושתו גם היום? האם קדושת בית המקדש תלויה בארון הברית?
שיטת הרמב"ם: הארון הגנוז מביא לקדושת מקום המקדש
חורבן בית המקדש הראשון והגלות הביאו לביטול קדושתה של ארץ ישראל (לעניין המצוות התלויות בארץ כמו שביעית ומעשרות). אך מה לגבי הקדושה של בית המקדש? האם החורבן והגלות השפיעו על הקדושה?
הרמב"ם כותב שאף שבכל ארץ ישראל קדוּשה ראשונה קידשה רק לשעתה ולא לעתיד לבוא, בכל זאת ירושלים והמקדש נתקדשו על ידי שלמה המלך בקדושה ראשונה לשעתן ולעתיד לבוא. ומדוע לא הפקיעו החורבן והגלות את הקדושה? הרמב"ם מלמדנו "לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים" (הל' בית הבחירה ו, טז).
הרב עמדין (היעב"ץ) מנסה לברר את העומק בשיטת הרמב"ם שבית המקדש עומד בקדושתו גם לאחר החורבן. הרב עמדין מציע שנתבונן בתחילת פרק ד' מהלכות בית הבחירה, ששם הרמב"ם מלמדנו שהארון נגנז במקומו בתקופת יאשיהו "ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות ויאשיהו המלך צוה וגנזו במקום שבנה שלמה וכו'." השאלה של הרב עמדין היא מדוע הרמב"ם האריך בסיפור גניזת הארון והרי כל דבריו להלכה ואילו כאן לכאורה אין נפקא מינה הלכתית?
התשובה של הרב עמדין היא מופלאה: "ולכן לבי אומר לי שצורך גדול יש לרבינו בדבר זה" ומסביר שהעומק של שיטת הרמב"ם שקדושת המקדש לא בטלה בחורבן ובגלות, כיוון שהארון נגנז מתחת להר הבית. ולכן גם בחורבן הבית, קדושת הארון מאפשרת למקום המקדש לעמוד בקדושתו (לחם שמים הל' בית הבחירה; ראה: שלטי גבורים שם).
שיטת הראב"ד
הראב"ד בהשגותיו חולק לחלוטין על הקביעה שמקום המקדש עומד בקדושתו גם בחורבן. הראב"ד אומר שקביעה זו של הרמב"ם "סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו" ואף מביא ראיות הפוכות לכך שאין קדושה במקום המקדש לאחר החורבן.
וכן הראב"ד אומר שאפילו לפי השיטה שקדושה שניה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, הכוונה היא רק לשאר ארץ ישראל, אך לא לירושלים ולמקדש. ומדוע? הראב"ד מסביר: "לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד ה' לעולם כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת".
יש לברר את דבריו התמוהים של הראב"ד: מדוע עזרא לא קידש את ירושלים והמקדש לעתיד לבוא? מה הכוונה שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש בקידוש אחר עולמי? מה כוונת הראב"ד שאמר שכך נגלה לו מסוד ה' ליראיו?
הסוד של הראב"ד
בספרו 'הר הבית' דן הרב גורן בשיטת הראב"ד ושם מוכיח את כוונתו בדרך מופלאה. הרב גורן מפנה את תשומת ליבנו לנבואת ירמיהו על ארון הברית לעתיד לבוא: "וְהָיָה כִּי תִרְבּוּ וּפְרִיתֶם בָּאָרֶץ בַּיָּמִים הָהֵמָּה נְאֻם ה' לֹא יֹאמְרוּ עוֹד אֲרוֹן בְּרִית ה' וְלֹא יַעֲלֶה עַל לֵב וְלֹא יִזְכְּרוּ בוֹ וְלֹא יִפְקֹדוּ וְלֹא יֵעָשֶׂה עוֹד. בָּעֵת הַהִיא יִקְרְאוּ לִירוּשָׁלִַם כִּסֵּא ה' וְנִקְווּ אֵלֶיהָ כָל הַגּוֹיִם לְשֵׁם ה' לִירוּשָׁלִָם וְלֹא יֵלְכוּ עוֹד אַחֲרֵי שְׁרִרוּת לִבָּם הָרָע" (ירמיהו ג, טז-יז). יש לברר מה פשר השינוי במעמד ארון הברית לעתיד לבוא?
הרב גורן מסביר שבבית המקדש השני, למרות שהארון נגנז, קדושת הארון היתה "בוקעת ועולה" בקו אווירי מתוך המחבוא התת-קרקעי והשפיעה על קדושת המקדש. אולם, לעתיד לבוא כאשר בית המקדש השלישי ייבנה, כבר לא יהיה צורך לקדושת הארון כדי לגרום לקדושת בית המקדש. ולכן, בנבואת ירמיהו נאמר "לֹא יֹאמְרוּ עוֹד אֲרוֹן בְּרִית ה'". כי קדושת הארון תתרחב לכל המקדש וירושלים והם יהיו קדושים בקדושה עצמית במעמד של קודש הקודשים. וכך מתנבא ירמיהו בהמשך נבואתו "בָּעֵת הַהִיא יִקְרְאוּ לִירוּשָׁלִַם כִּסֵּא ה'".
אם כן, זהו הסוד של הראב"ד שכתב שנתגלה לו "מסוד ה' ליראיו". הראב"ד התכוון לנבואה זו של ירמיהו שמדברת על השינוי במעמד הארון ביחס למקדש וירושלים שיהיו קדושים בקדושה עצמית. ולכן הראב"ד כתב שעזרא לא קידש אותם "לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד ה' לעולם".
סיכום ומסקנות
ברובד הפשוט, הרמב"ם והראב"ד נחלקו בשאלת קדושת המקדש בזמן הזה, לפי שיטת הרמב"ם המקדש עומד בקדושתו ואילו לפי הראב"ד הקדושה בטלה. אך נראה שנקודת המחלוקת עמוקה אף יותר - האם קדושת הארון משפיעה על קדושת המקדש?
הרמב"ם האריך בסיפור גניזת הארון בהלכות בית הבחירה, כדי ללמדנו על המעמד המיוחד של הארון גם בתקופת החורבן. מאחר שהארון נגנז במקומו במסתור מתחת לקודש הקודשים, קדושת הארון בוקעת ועולה בקו אווירי וגורמת לכך שמקום המקדש עומד בקדושתו גם בזמן החורבן.
אולם, לפי שיטת הראב"ד, בית המקדש עומד בקדושתו רק בהיותו בנוי, אך לאחר החורבן בטלה קדושתו. ומאחר שהארון נגנז, אין בכוח קדושת הארון לגרום לכך שכל מקום המקדש יעמוד בקדושתו בחורבן. לפי שיטתו, כוחו של הארון יפה, רק כאשר בית המקדש בנוי ועומד. אולם, כאשר בית המקדש השלישי ייבנה, לא יצטרכו את הארון כדי שקדושת הארון תשפיע על כל מרחב בית המקדש. לעתיד לבוא יתחולל שינוי במעמד הארון ויחדל מלהיות המקור הבלעדי לקדושת בית המקדש, אלא ירושלים כולה תתקדש בקדושה עצמית.
לתגובות ולקבלת המאמר המלא: [email protected]

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: