ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


בשבת הגדול היו שיניהם קהות

הרב דב ביגון

"שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שבני ישראל לקחו בעשור לחודש, שחל אז בשבת, שה לבית אבות וקשרו אותו בכרעי המיטה. ושאלום המצריים: למה זה לכם? והשיבו: לשחטו לשם הפסח במצות השם עלינו. והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלוהיהם ולא היו רשאים לומר להם דבר. על שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול" (טור או"ח תל).
המפרשים מסבירים שהנס הגדול היה ששיניהם של המצרים היו קהות (ב"ח, בית יוסף שם), דהיינו - עד היום היו השיניים של המצרים חדות והיו נושכות בנו והם היו מכים בנו בלא מעצור. ובשבת זאת נעשה נס ולא היתה יכולת בידם לגעת בנו ואפילו פתחון פה לא היה להם, למרות שהודענו קבל עם ועולם שאנו עומדים לשחוט את האלוהים שלהם. נס זה בא מתוך מסירות הנפש שגילו בני ישראל כאשר קיבלו על עצמם לעשות רצון השם ולא פחדו ולא נכנעו למצריים משעבדיהם.
נכון לעכשיו, בכל דור ודור קמים עלינו אויבים ומשעבדים המנסים להכניע את ישראל ואף להשמיד אותנו ח"ו, כשם שניסה זאת צורר היהודים מגרמניה ימח שמו וזכרו לפני דור. אבל "מלך עוזר ומושיע ומגן" מקהה את שיניהם. כל האומות, כל האימפריות וכל העריצים שהתנכלו לנו, חלפו ועברו מן העולם ועם ישראל חי וקיים, והולך וקם לתחיה בארצו.
ד' לא ייטוש את עמו, ונחלתו לא יעזוב. שיניהם של אויבינו הקמים עלינו והמבקשים לנגוס בזכותנו על נחלת אבותינו, השי"ת יקהה אותם עד שייסוגו אחור. זכות רבבות עמך ישראל המסורים והנאמנים לדבר השי"ת, מתיישבי ואוהבי ארץ ישראל בכל אתר ואתר העומדים בזקיפות קומה באמונה בלא מורא ופחד תעמוד לנו ולכל בית ישראל, ונראה עין בעין כיצד אבדו גויים מארצו, כיצד הפיר עצת גויים, הניא מחשבות עמים... עצת ד' לעולם תעמוד ומחשבות לבו לדור ודור, כי בחר ד' בציון אוה למושב לו; כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו (תהילים).
בברכת פסח כשר ושמח
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: