ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


החוט המשולש לא במהרה ינתק

הרב חגי לונדיןפרשת ויקרא שקראנו בשבת שעברה, פותחת ב"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" (ויקרא א, ב). כלומר, הנושא בפרשה הוא אדם מישראל המביא קרבן. פרשת צו לעומתה פותחת ב"צו את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה" (שם ו, ב) - גיבורי הפרשה הם הכהנים. הפרשה כולה מתמקדת בהם: מה תפקידם בקרבן העולה, המנחה, החטאת, האשם, התודה והשלמים; קורבנו המיוחד של אהרון "ביום המשח אותו"; תיאור לבושם של הכהנים וכו'.
מהו תפקידם הייחודי של הכהנים שעבורו ייחדה התורה פרשה שלמה? כדי לעמוד על כך יש לשרטט תחילה קווים לדמותו של שבטם, שבט לוי: לוי הוא השבט השלישי. המהר"ל מקביל את המושג 'שלוש' למושג 'אמצע' - "השלישי הוא באמצע אינו נוטה מן היושר" (תפארת ישראל יא). האמצעי, על פי המהר"ל, הוא זה שמגלה בחייו את התוכן המאחד. מציאות החיים המורכבת הינה מבלבלת. לעיתים מצוי האדם בהתלבטות, בספק, באי בהירות - מצב זה מכונה 'שניות'; לעומת זאת, השלב שבו מתבהרת התמונה ומוכרע הספק - הוא השלב שבו מופיע ה'שלוש'; זהו "החוט המשולש" אשר "לא במהרה ינתק" (קהלת ד, יב), החוט המלפף את שני החוטים הקודמים. קרי, מופיעה הפרספקטיבה השלישית החושפת את המבט השלם; נחשף כיצד שני הצדדים הם למעשה אחדות אחת המתגלה בכמה פנים.
מאז ומקדם היה תפקידו של שבט לוי לחשוף את האחדות הסמויה שבמציאות. בעת בה מגיעים משה ואהרון אל פרעה גוער הוא בהם: "למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם!" (שמות ה, ד). מסביר רש"י על אתר: "לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם, אבל מלאכת שעבוד מצרים לא הייתה על שבטו של לוי". שבט לוי עושה אמנם מלאכה במצרים אבל לא 'מלאכת שעבוד' אלא 'מלאכת בית'. עניינו של שבט לוי הוא לגלות את 'הביתיות', את התוכן הפנימי של העבודה ולכן "לא היה ראוי לצאת הגואל רק משבט לוי הוא השבט השלישי אשר נתקדש" (גבורות ה', טז).
שבט לוי הוא אף השבט הנענה לקריאתו של משה לאחר חטא העגל: "ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם כה אמר ה' אלוקי ישראל שימו איש חרבו על ירכו... והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו" (שמות לב, כו-כז). כלומר, שבט לוי הוא השבט המברר את הנאמנות אל המקור האחד. תפקידם של בני לוי הוא לעמוד על המשמר שמא תתפרץ עבודה שלא דרך האחדות האלוקית.
על פי האמור לעיל נבין כעת את תפקידם הייחודי של הכהנים בני לוי בעבודת הקורבנות. קורבנות יש הרבה. כל קרבן מבטא מצב נפשי אחר בו מצוי המקריב: יש מצב נפשי המצריך עולה, יש מצב הטעון שלמים, יש מציאות התובעת חטאת או אשם וישנה חברה הנצרכת לחטאת ציבור. תפקידם של הכהנים איננו רק לספק סיוע 'טכני' למקריבי הקרבן השונים, תפקידם הוא לחשוף את מהות הקרבן. דרכם מתברר כי כל הצדדים הללו, כל ריבוי הפנים הללו - כולם אחד. גלויי החיים לצורותיהם השונות, הזוויות הייחודיות בעבודת ה' של כל אדם וכל ציבור - כל אלה עוברות ומתנקזות תחת ידיהם של כוהני שבט לוי למקור אחד.


לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין - ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ (!) למספר 0545753771
ניתן להאזין לשיחה שבועית של הרב באמונה ברדיו מורשת בימי ראשון בשעה 20:00
ניתן להצטרף לשיעור פרשת שבוע של הרב באוניברסיטת בר אילן בימי שני בשעה 20:00

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: