ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


מה נולד מהשנה המעוברת? | אביאל קוטלר

-----

המעבר בין אדר ראשון לאדר שני יכול להיות די סתמי, כפילות של החודש בלבד בלי שינוי מרגש במיוחד. אבל בדברים הבאים נגלה שלכל חודש יש משמעות בפני עצמה. הם שני שלבים בעבודת ה' שלנו ומשלימים זה את זה:
אי שם באוקראינה חי אדמו"ר מצאצאי תלמידי הבעש"ט הקרובים - רבי יהושע העשיל ממאנאסטרשטש, בשנת 1898 הוא קיבל הסכמה לספרו "דברי יהושע" מגדולי הדור "ערוך השולחן" ור' חיים מברלין.
בספר זה הוא פורס לפנינו את עבודת ה' השונה שצריך אדם לעבור ולקיים בחודשיים הללו: בתחילת דבריו הוא כותב את הידוע לנו ממקורות עתיקים (טור או"ח סימן תי"ז וספר היצירה) שכל חודש הוא כנגד שבט אחר מעם ישראל והקשר ביניהם הוא מהותי; ובמקרה שלנו חודש אדר הוא כנגד שבט יוסף שנתחלק לשניים - אפרים ומנשה, לכן החודש התפצל לשניים אדר א' ואדר ב'.
"להבין עניין חודש אדר שנתחלק לשני חדשים, כנודע שחודש אדר הוא נגד יוסף שנתחלקו זרעו לשני שבטים מנשה ואפרים. וביאור כל זה הוא כי שורש יוסף ובחינתו הוא סוד תיקון מידת היסוד - סוד השלום ואהבת רעים שורש האחדות, היפוך קליפת עמלק שהוא מפריד שורש הפירוד והשנאה...".

יוסף ניחן במידת היסוד שפירושה: איזון ושילוב בין ניגודים, היא המכנה המשותף היסודי ביותר שמחבר את הכול לשורש האחד. ובחייו הוא עמד בתפקיד ושליחות להיות האחד שמחבר את כל השבטים, כפי שחלם בחלומו, ולבסוף יצא אל הפועל בכניסה לארץ מצרים וביציאה ממנה (ראה פרשנים על בראשית נ, כא).

'אחדות' היא מושג כללי מאוד, לכן הוא מחלק בין שתי מדרגות:
"והנה בעניין האחדות יש שתי מדרגות: שב ואל תעשה וקום עשה, לא תעשה ד'לא תשנא' ועשה של 'ואהבת'."

כדי להגיע לאחדות בריאה יש לעבור שני שלבים:
א. - להיפטר מן המטען השלילי כלפי אדם כלשהו, תנועה כלשהי או אפילו כלפי חלק שלילי שרואה בעצמו. השלב הזה נוגע בתחום הרגשי-תודעתי של האדם.
ב. - מציאת המשותף ומעבר לראיית נקודה חיובית שאמנם קיימת. זה מצריך ממנו לא רק להימנע מפעולות העלולות להזיק למישהו אלא אדרבה לפעול למען האחר ולקדם את השיתוף ביניהם. השלב הזה נוגע בתחום המעשי-התנהגותי של האדם.

ממשיך רבי יהושע:
"ועל זה קרא יוסף שמות בניו מנשה ואפרים, כי יוסף הוא שורש השלום ונמצא בנפשו שלימות שני המצוות, ולכן קרא את בנו הבכור מנשה לאמור 'כי נשני אלקים את כל עמלי' - לרמז כי שכח כל הרע אשר גמלוהו אחיו ולא ישלם להם כפעלם. ואת השני קרא אפרים - רומז כי עוד יותר יגמלם טובה אחרי אשר 'הפרהו אלקים בארץ עניו', ואלקים חשבה לטובה (וראה שם משמואל בראשית-ר"ח חשון שנה תרע"ב). ולכן גם החודש המיוחס לו נחלק לשנים נגד שני הבחינות: אדר ראשון רומז לקיום הלא תעשה דלא תשנא, ואדר שני רומז לקיום המצוות עשה של ואהבת. שעל ידי שתי אלה נמחה זכר עמלק".

יוסף קורא לבנו הבכור מנשה עם מסר "לשכוח את הרע", אין הכוונה שהרע כבר לא קיים אלא אני מאפשר לעצמי לחשוב אחרת על האדם והמצב. אני בוחר להתמקד בצדדים הטובים שצמחו ממה שקרה, או שהצמיחו אותי. ובקריאת השם של אפרים טמון המסר לא רק להתמקד בטוב אלא לגרום לי לעשות טוב בפועל.

"וזהו גם כן עניין פורים קטן ופורים גדול, פורים קטן לעקור ולבער השנאה מהלב, ופורים גדול להשלמת האחדות בפועל לאהבת אדם".

אם כן החודשיים הללו מזמינים כל אחד מאיתנו, לערוך דיאלוג פנימי עם עצמו למצוא את כל החלקים בחייו שבהם חסרה מעט אהבה. להגביר מחשבות חיוביות על הסובבים אותנו, להיות מקוריים באיך להתחבר עם האחר, ולנקוט יוזמות מעשיות לקרב את הרחוק, ואת הקרוב.

השבוע יצא לאור ספרי 'הקריאה לשמחה' על פורים דרך הוצאת "דברי שיר"
להזמנות ותגובות למאמר: [email protected]


תגיות: שנה מעוברתמאמרים נוספים מעלון פרשת ויקהל תשע"ט:
מנהיג ראוי - הרב דב ביגון
גבורת הצמצום - הרב יורם אליהו
ערך המלאכה - הרב דוד לנדאו
בדיחידוש לפרשת ויקהל - הרב יואב מלכא
חֶרֶב גָּלְיָת - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: