ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


באהבה ובאמונה נבנה יחד את בית המקדש

הרב דב ביגון

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" (שמות כה ח-ט). חז"ל לומדים שהאדם הוא דוגמת תבנית המשכן וכליו, כולם רמוזים באדם "כי עיקר עניין הקודש והמקדש ושריית שכינתו יתברך הוא האדם, שאם יקדש עצמו כראוי בקיום המצוות אז הוא עצמו המקדש ממש, ובתוכו ד' יתברך, ככתוב 'היכל ד' היכל ד' המה' (ירמיהו ז) ולזה התכוונו חז"ל באומרם: גדולים מעשי הצדיקים יותר ממעשי שמים וארץ... שבמעשי שמים וארץ כתוב 'אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמים' (ישעיה מח) ואילו במעשי צדיקים כתוב, 'מקדש ד' כוננו ידיך', (שמות טו), שהצדיקים על ידי מעשיהם הרצויים לפניו יתברך, הן הם מקדש ד' ממש. וכל תכלית רצונו בתבנית המשכן וכליו, רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו את עצמכם שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו כולם קדושים ראויים להשרות שכינתו בתוככם ממש. וזהו 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' - שתעשו את עצמכם" (ר' חיים מוולוז'ין, נפש החיים שער א, פ"ד).
נכון לעכשיו, כשם שהקב"ה בחר בעם ישראל להשרות שכינתו בתוכם, ומתוכם להאיר ולהיטיב לעולם כולו, כך בחר בארץ ישראל, בירושלים, בהר הבית ובבית המקדש להשרות את שכינתו ולהאיר דרכם לעולם כולו ככתוב: "כי בחר ד' בציון אוה למושב לו", כדברי הנביא "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".
בגלות, כאשר היינו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, והעם היה שרוי בחשכת הגלות, צדיקים וחסידים יחידי סגולה בנו את עצמם כמשכן וכמקדש כדברי ר' חיים מוולוזין (שם). אבל היום, דור התחיה הלאומית,דור קיבוץ הגלויות, שאיפתנו ודרכנו צריכות להיות לא רק הבניין הפרטי והאישי של יחידי סגולה אלא לבנות את בית המקדש השלישי, על ידי כלל ישראל פשוטו כמשמעו, על ידי שנתאחד כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד ונרבה באהבת חינם שהיא הפך שנאת החינם שהביאה לחורבן בית שני. הדרך לאחד ולחזק את האומה היא על ידי שיבה לשורשים המאחדים. כמו השורשים המאחדים את כל הענפים, כך גם השיבה לתורה, למסורת, באהבה ובאמונה תביא לבניין בית המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו, ויתקיים בנו "אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו".
בציפייה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: