ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


ציון במשפט תיפדה

הרב דב ביגון


חז"ל דורשים את הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ד' היא אוצרו" (ישעיה לג ו) על ששה סדרי משנה: אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה סדר מועד, חוסן - זה סדר נשים, ישועות - זה סדר נזיקין, חכמת - זה סדר קודשים ודעת - זה סדר טהרות (שבת לא א).
הרב קוק זצ"ל, בהתייחסו לקשר בין ישועות לסדר נזיקין, דהיינו שפרשת משפטים ברובה עוסקת בהן, כותב: רוב הפגעים הבאים לאדם בפרט ולחברה האנושית בכלל, באים בגלל שליטת האדם באדם לרע לו... אם היו כל בני אדם מבינים שההצלחה האמתית אפילו בחיי ההווה תבוא לכל פרט רק בהשתדלות לטובת הכלל... היו החיים הולכים ומתעלים בכל פרטיהם כמו שיהיה לעתיד לבוא כשתתמלא הארץ דעה את ד'. ומה היא הדרך המביאה אל עומק ההכרה של הצדק הכללי הזה - כל דברי התורה והיושר הם מביאים לו ומכשירים אליו... המשפט המיוסד על פי 'תורת ד' תמימה' הוא אוצר בקרבו את יסוד הישועה הגדולה הכוללת ישועות רבות למין האנושי ולכל היצור כולו... לכן יסוד תורת נזיקין לכל פרטיהם פועל ישועות - לכן ישועות זה סדר נזיקין (עיין עין איה שבת קמו).
נכון לעכשיו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, בהתייחסו לתיקונים היסודיים שצריך לתקן במדינת ישראל בדרך לישועה השלמה, היה מזכיר פעמים רבות את הצורך לתקן את מערכת המשפט ואת מערכת החינוך במדינה, הצריכים להיות מיוסדים על תורתנו הקדושה, וכל זאת מתוך יראת שמים באהבה ובאמונה כדברי חז"ל שאפילו לומדים את כל הש"ס - "יראת ד' היא אוצרו". ואכן אנו נמצאים בדרך הנכונה בראותנו איך רבבות ישראל שבים יותר ויותר למסורת היהודית ולתורת ישראל. ומתוך שהדור כולו יעשה תשובה גם המערכת המשפטית ממילא תתנהל על פי תורתנו הקדושה, כפי שאנו אומרים יום יום בתפילה "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה".
מהמצפה לישועה השלמהתגיות: פרשת משפטיםמאמרים נוספים מעלון פרשת משפטים תשע"ט:
עשרה כללים של האדם העמיד - הרב שלמה אבינר
עֶבֶד עִבְרִי - הרב זיו רוה
אנשי קודש - הרב אלישע וישליצקי
לפנים משורת הדין - הרב יורם אליהו
הלב שמתחת לחושן המשפט - הרב חגי לונדין
מתן תורה וקבלת תורה - הרב דוד לנדאו
תורת המשחקים - הרב ליאור אנגלמן
גבריות בנישואין - אסתר אברהמי
צבע טרי - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: