ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


פרשה ונפש בחבלי משיח - פרשת וארא

הרב אלישע וישליצקי

פרשה ונפש בחבלי משיח
שיחות הרב אלישע וישליצקי שליט"א לפרשת השבוע
גאולת הנפש בחבלי משיח
שיחה לפרשת וארא

אחת הנקודות הבולטות בפרשה הזאת היא קוצר הרוח והעבודה הקשה. אנחנו לא דנים חלילה אף אחד, עד שנגיע למקומו, אבל אור החיים הקדוש כן בוחר לברר, אולי מבחינתנו, את הלקח, כי הוא אומר: "לפי שלא היו בני תורה":
"מקוצר רוח - אולי כי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו. ולזה יקרא 'קוצר רוח' - כי התורה מרחבת ליבו של אדם" (פירוש אוה"ח, שמות ו, ט)
אבל מה פירוש "שלא היו בני תורה", הרי עוד לא ניתנה תורה? מעמד הר סיני היה מכוח יציאת מצרים, ולא להפך. אבל יכול להיות, כפי שלמדנו מהנשים, שלהיות בני תורה ובנות תורה זה לא דבר שמתחיל באותיות, לא מתחיל בידיעות, לא בציטוטים ולא מתחיל ממסגרות.
להיות בני תורה זה להיות קשור למגמה האלוקית, להיות נאמן לה, להיות לה לשליח. ולכן, לא היה בלבן של הנשים שום ייאוש, לא היה בלבן שום ספק שנצא; "וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת הַתֹּף" (שמות טו, כ).
כלומר הבירור הזה הוא בירור שאפשר לקחת ממנו את הכוח להתהלך נכון לפני ה' בארצות החיים; לא להיות קצר רוח, לא להתבונן על המציאות כמספקת את רצוננו, לא להתייחס למאורעות ככאלה האמורים לשרת אותנו, אלא לשאוב כוחות מהמקום של ה'אין' ובע"ה להיות מסוגלים להתמודד עם כל קושי.
הפירוש השני של האור החיים מדגיש הדגשה אחרת. הוא אומר שכיוון שהייתה ציפייה טובה, ציפייה לישועה שנכזבה אז נשבר האדם:
"ומעבודה קשה - כשנתבשרו ישראל בשורת הגאולה - נתרחב לבבם ותחי נפשם, וכשחזרו לשעבוד, הגם שלא היו משתעבדים אלא שיעור הרגיל, ולמטה ממנו - אף על פי כן תקצר הרוח, והמשכיל בטבעיות הרכבת האנושי ישכיל על דבר... (המשך פירוש אוה"ח שם)"
זו דרך "המשכיל בטבעיות הרכבת האנושי". אמת, זוהי דרך הנפש. אבל, בלי קטלוגים, בלי לציין מי יותר ומי פחות, הרי מה הזיז אותנו לכינוסים, לתפילות ולאירועים להתפלל על חולי עמך ישראל, להתפלל על הגאולה, להתפלל על הגשם? כולנו על כל גוונינו, כפי שבא לידי ביטוי בכינוסים; עולמות שונים מתחברים, כי יש צורך להתפלל לפני ה' על המשך חיים ארוכים כפי שמבקשים בברכת החודש.
חיים ארוכים הם חיים של איכות, של ברכה לאחרים, של טובה לאחרים, חיים של שלום, שכל כוחות הנפש יעבדו בהרמוניה. אם כך אז נכון ש"המשכיל בטבעיות הרכבת האנושי" אולי מבין הבנה מסוימת, אבל זוהי לא התמונה השלמה. ישנה אפשרות להתנהל מעבר ל"טבעיות הרכבת האנושי". רואים את זה בכל שטחי החיים וגם בתחום הרפואה; בסוף, הרופא מבקש ממך: "תתפלל עליי שאני אצליח".
יהי החודש הקרוב הבא עלינו לטובה חודש של צמיחה, חודש של פריחה, חודש של שמחה, חודש של גאולה שלמה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: