ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


הקב"ה אוהב את מי שאוהב את בניו

הרב דב ביגון

משנולד משה רבינו ניכר עליו שהוא נשמה טובה, ככתוב: "ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא" (שמות ב, ב) כפירוש רש"י: כשנולד נתמלא הבית כולו אורה. כבר משחר ילדותו ניכר עליו שהוא ראוי להיות מנהיגם של ישראל. כאשר בת פרעה פותחת את התיבה שבה היה מונח משה "ותראהו את הילד והנה נער בוכה" אף שהיה תינוק בן שלושה חדשים היה בוכה בקול של נער (ועיי"ש רש"י). ההבדל בין בכי של תינוק ובכי של נער , שהתינוק בוכה כאשר חסר לו אוכל או כשקר או חם לו. אבל נער בוכה כאשר כואב לו הלב על צערם של אחרים. ואכן משה רבינו כאב את כאבם של עם ישראל ככתוב "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני אנשים אברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך" (ב יא-יג). משה כאב את כאבם של האחרים ופעל במסירות נפש להושיעם ולהיטיב עמם.
נכון לעכשיו, מכון מאיר הפועל זה 45 שנה להאיר את נשמתם של ישראל ולהיטיב עמם, לקרבם לתורה ולהפיץ תורה באהבה, הולך בדרכם של אברהם אבינו, "את הנפש אשר עשו בחרן", ובדרכו של משה רבינו שקיבל את התורה ומלמדהּ לעמו ישראל באהבה. את האהבה הזאת חשנו כולנו בתרומות הנדיבות המלוות במילות ברכה ועידוד, במבצע מכפילים באהבה. והנני רוצה להודות מכל הלב לכל השותפים במבצע, המארגנים, המתרימים והתורמים הרבים, שהביאו להצלחה הגדולה. זכות זו תעמוד להם ולמשפחתם, כי הקב"ה אוהב את מי שאוהב את עם ישראל ויבורכו מן השמים באהבה בברכת האבות בכל מכל כל.
בהוקרה ותודה עצומה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: