ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


סידרת 'אבולוציה רוחנית' - חלק ו': ה'סובארו' של המשיח

נתן קוטלר

מלאכים, בני אדם וחמורים?
אולי אחת האמירות המופלאות לגבי ירידת הדורות, היא בדברי רבי זירא בשם רבא בר זימונא: "אם ראשונים בני מלאכים - אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים - אנו כחמורים..." (שבת קיב, ב). נראה שישנו עומק בהשוואת הדורות האחרונים דווקא לחמורים ולא לבעלי חיים אחרים. מה פירושם של דברים?

חמורו של משיח
היכן עוד אנו פוגשים את החמור ביחס לדור? הנביא זכריה מתנבא על המשיח: "הוּא עָנִי וְרֹכֵב עַל חֲמוֹר" (ט, ט). רבי אלכסנדרי מלמדנו שאם ישראל לא זכו, המשיח יגיע רוכב על חמור ולא "עם ענני שמיא" (סנהדרין צח, א). אך מדוע יגיע המשיח דווקא על חמור?

תשובות רבות לשאלה זו. לדוגמא - המהר"ל מלמדנו שהמשיח צריך לרכוב ולשלוט על החומריות. אך הרב קוק לומד מכאן רעיון שיסביר לנו גם את הדמיון בין החמור לבין ירידת הדורות, ובדגש על דורנו.

מה מסתתר בפנימיותו של החמור?

באגרת תקנ"ה, הרב קוק מבחין בין תופעות שליליות בשאר הדורות לבין תופעות אלו בדור של עקבתא דמשיחא. ברוב הדורות, תופעות שליליות היו מלמדות על קלקול פנימי, אך בדורנו תופעות אלו אינן אלא בחיצוניות ואילו הפנימיות היא טהורה. "אבל דור של עקבא דמשיחא הם יוצאים מכלל זה, שהם כדברי תקוני זוהר (תקון ס') 'טוב מלגאו וביש מלבר' [=טובים בפנימיות ורעים בחיצוניות]. והם 'חמורו של משיח' שנאמר עליו 'עני ורוכב על חמור'" (אג' תקנ"ה). ומה השייכות דווקא לחמור?

הרב קוק מלמדנו שהחיצוניות של החמור מטעה ויש להתבונן גם בפנימיותו. מצד החיצוניות, החמור הוא בעל חיים טמא לחלוטין שהרי יש לו שני סימני טומאה - הוא אינו מפריס פרסה ואינו מעלה גרה. לעומת זאת, מצד הפנימיות, יש לחמור שייכות לקדושה שהרי התורה בחרה דווקא את החמור מכל החיות הטמאות וציוותה לפדות פטר חמור (שמות יג, יג). "ומ"מ יש בו בפנימיותו ענין קדושה ג"כ, שהרי הוא קדוש בבכורה, וענין מה שהתורה אמרה ע"ז שם 'קדש לי' הוא גדול מאד מאד" (אג' שם). ולכן, כשם שהחמור שייך לקדושה בפנימיותו, כך גם הדור שמביא את המשיח "חמורו של משיח", קדוש בפנימיותו על אף שבחיצוניותו יש קלקולים.

ובכן, נשיב על השאלות שפתחנו בהן: אם הדורות האחרונים משולים לחמורים, יש בכך צד שלילי וצד חיובי. הצד השלילי הוא שביחס לדורות הראשונים, אנו במדרגה נמוכה ביותר. אך יש בכך צד חיובי שנותן תקווה, שהרי כשם שחיצוניותו של החמור מטעה, שהרי בפנימיותו מסתתרת קדושה, כך גם בדורנו החיצוניות מטעה ובאמת בפנימיות הדור מסתתרת קדושה.

ה'סובארו של המשיח'
הרב קוק כותב שדורנו הוא "חמורו של משיח". החמור הוא למעשה כלי תחבורה ואם כן, הדור שלנו הוא 'כלי התחבורה' של המשיח. דורנו מסוגל לקדם את ביאת המשיח. ובמה זכה דורנו, מה שלא זכו הדורות הקודמים?

ר' צדוק הכהן מלובלין שואל "אם בכל דור הנפשות מתקטנים איך נזכה לגאולה?" ומשיב: "ושמעתי בשם הרב הקדוש מפרשיסחא זצ"ל שאף שהנפשות מתקטנים בכל דור. מכל מקום הנקודה שבלב נטהר בכל דור ודור יותר" (פרי צדיק ויחי ועוד; ראה: הרב קוק - קובץ א, תרסט).

אולם לא די "בנקודה טהורה שבלב" כדי להביא את המשיח, צריך שהפנימיות הטהורה תתורגם למעשים בפועל. "שואלים במה זכה דורנו לגאולה?" הרב קוק מציג שאלה זו וכותב את התשובה הבאה: "התשובה פשוטה היא, הוא זכה מפני שעסק במצוה היותר גדולה שבכל המצוות, במצוה השקולה ככל התורה כולה, מפני שהוא עסק בגאולת ישראל. ולא רק עסק, אלא הוא עוסק ויעסוק בלא הרף בגאולתו, וכח אלקי זה מרוממהו ומשגבהו בישועה" (שמונה קבצים ז, רא).

אם כן, דורנו הוא דור גדול מצד פנימיותו ולא ניתן לחיצוניות להטעותנו. אנו מאמינים בדור, אנו מאמינים בכוחותיו ורואים שהוא עוסק בלא הרף בגאולה. וככל שיעסוק יותר, כך יאפשר לפנימיותו הטהורה להאיר גם את החיצוניות.

לתגובות ולקבלת המאמר המלא: [email protected]


תגיות: עני ורוכב על חמור | סדרת אבולוציה רוחניתמאמרים נוספים מעלון פרשת ויחי תשע"ט:
בן כמה אתה? - הרב שלמה אבינר
תומכיה מאושר - הרב יורם אליהו
"בני הם" - הרב דוד לנדאו
סגירת מעגלים - הרב חגי לונדין
איך בוחרים רב לקהילה? - הרב ליאור אנגלמן
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
אֲנִי מֶלֶךְ !! - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: