ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


סידרת 'אבולוציה רוחנית' - חלק ה': ענקים וננסים: ירידה ועלייה של הדורות

נתן קוטלר

ננס על גבי ענק
מי צופה רחוק יותר? הענק או הננס? התשובה היא שאם הננס יעמוד על גבי הענק הוא יוכל לראות רחוק יותר. אך הננס צריך לזכור שהוא קיבל מהענק את יכולתו לראות למרחקים. ולכן, אפילו אם יש בדורות האחרונים ידע וחכמה יותר מן הדורות הראשונים, אין זה אלא משום שהדורות האחרונים עומדים על גבי הדורות הראשונים כננס על גבי ענק. וכך מסיק ממשל זה רבי ישעיה מטראני: "מפני שראינו חכמתם ואנו מעניקי' [=אולי צ"ל: מעמיקים] עליה, ומכח חכמתם חכמנו לומר כל מה שאנו אומרים, ולא שאנו גדולים מהם" (שו"ת הרי"ד סימן סב; ראה: הקדמה לספר שבלי הלקט). עלינו לזכור שהראשונים היו קרובים למקור האור העליון ולכן עלינו להתבסס עליהם (משנה שכיר לשמחת תורה).

ירידת הענקים ועליית הכלל
הרב קוק התבונן בדורו ביחס לדורות הקודמים והבין שהתחולל שינוי מהותי. בדורות הקודמים היו אמנם גדולי עולם, אך המדרגה של הכלל לא היתה גבוהה כל כך. לעומת זאת, בדורנו חל תהליך הפוך: "בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט והכלל הולך ומתעלה. בעמנו נתמעטו הבורים ולעומתם נתמעטו הגאונים והצדיקים" (מאמר הדור; וראה: פנקסי הראי"ה ח"א פנקס י"ג סע' ע"ט). אמנם לתהליך זה ישנו חסרון, כי מאחר שמעלת הדור גבוהה, הדור אינו מוכן להסתפק באמונה שסיפקה את הדורות הקודמים "וזאת העליה של הכלל ההמוני הסבה גם כן ירידה, שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים קטן מערכו, אז מוסָרם אינו לוקח את לבבו ואינו משביר את צמאונו" (שם).

מאגר של זכויות
ר' צדוק הכהן מלובלין כדרכו ראה את סוגיית ירידת ועליית הדורות מתוך זווית ראייה ייחודית. בדורנו יש לנו יכולת להגיע למדרגות רוחניות גבוהות יותר מאשר הדורות הקודמים. ומדוע? ישנו מאגר רוחני של זכויות עם ישראל שמתמלא על ידי כל דור ודור. ולכן, הגדלות הרוחנית של הדורות הראשונים בתורה ובמצוות, מצטברת לטובת הדורות הבאים אחריהם. והיכן קיים מאגר זה? "כל דברי התורה שחידש בעולם הזה והמצוות שסיגל, נעשו נטועים וקבועים כמסמרות בקרב כל הנפשות מישראל, כי כל דור ההולך התורה ומצוות שלהם נשארו ונקבעו בלבבות בני ישראל בדור הבא" (פוקד עקרין ו). אם כן, המאגר של המצוות נמצא במעמקי הלב של כל אדם מישראל.

ולכן, אמנם הדורות הראשונים היו גדולים יותר, שהרי הם מילאו את מאגר הזכויות במעשיהם הטובים, אך לנו, בדורות האחרונים, יש יתרון: המאגר בלב שלנו התמלא בזכויות מהדורות הקודמים. "מצד מה שכל הזכויות של כל הדורות הקודמים כולם וכל תורה ומצוות שסיגלו בעולם הזה הכל נשאר קבוע ותקוע במעמקי הלבבות שבדור האחרון" (שם; השווה: הרב קוק בקובץ ג, ש).

שערים ואורות
ר' צדוק כותב במקום אחר שלמרות מדרגתם העצמית של הדורות האחרונים שהיא קטנה ביחס למדרגתם של הדורות הקודמים, יש לדורות האחרונים יש מעלה גדולה. הדורות האחרונים דומים לננס העומד על גבי ענק. כיצד? הדורות הקודמים התאמצו לפתוח שערים ברוחניות ולהאיר אור לעולם, אך יש לדעת שהשערים נשארו פתוחים לעד והאור שהאירו לא יכול להיכבות לעולם. ולכן, הדורות האחרונים יכולים לעבור דרך השערים שפתחו להם הדורות הקודמים ולקבל את האור שהם האירו להם. ולכן, למרות קטנותם ביחס לדורות הקודמים, הדורות האחרונים בעלי מעלה גבוהה יותר, שהרי יכולים לעבור אפילו דרך השערים שהדורות הקודמים לא עברו בהם (רסיסי לילה יג).

זכות ואחריות
לימוד זה שר' צדוק לימדנו, טומן בקרבו זכות גדולה ביחד עם אחריות עצומה. הזכות הגדולה היא שאין להתייאש מאף יהודי, כי במעמקי הלב של כל יהודי ישנו מאגר זכויות מכל הדורות. יחד עם זאת, יש לנו אחריות עצומה לעבור בשערים שפתחו עבורנו הקדמונים ולהשתמש באור שהם האירו. בנוסף, מאגר הזכויות שהצטבר במהלך כלל הדורות, מחייב אותנו לרומם באמצעותו את עצמנו ואת כל העולם.

לתגובות: [email protected]


תגיות: סדרת אבולוציה רוחניתמאמרים נוספים מעלון פרשת ויגש תשע"ט:
בעבותות של אהבה - הרב דב ביגון
סמיכה לרבנות לאשה?! - הרב שלמה אבינר
התפייסות - הרב יורם אליהו
תורה ומלכות - הרב דוד לנדאו
שיר לכנס הבוגרים - הרב יואב מלכא
אם כנים אתם - הרב אלישע וישליצקי
חבר בהקפאה - הרב ליאור אנגלמן
לב הפרשה - פרשת ויגש - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: