ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


ישרות

הרב יורם אליהו

"לא יעקב יאמר עוד שמך כי-אם ישראל" מבאר רש"י, "לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמיה, כי אם בשררה וגלוי פנים". והשם ישראל נידרש כ-ישר-אל, שמלמד שיעקב נהג בישרות בקבלת הברכות, כמו שביארנו במאמרנו על מידת האמת.
התורה מצוה אותנו להיות ישרים ולהתנהג בישרות, כנאמר "ועשית הישר והטוב בעיני ה'" (דברים ו, יח). ההגדרה של יושר, של ישרות, היא: כנות, הגינות, טוהר. המשנה באבות, (פ"ו, מ"א), מלמדת: "שכל העוסק בתורה לשמה נקרא רֵע, אהוב..." והיא "מכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן". מסביר הרב צבי יהודה זצ"ל, "צדיק וחסיד מתייחס אל קיום המצוות, בעוד אשר ישר מתייחס אל האישיות עצמה. הישרות שלנו מגלה את אישיותנו האמתית והיא למעלה מצדיקות וחסידות. 'בפי ישרים תתהלל, ישרים זו מדרגה עליונה.." {קנין תורה).
בלעם הרשע מתקנא במידה המיוחדת של ישראל ומאחל לעצמו "תמות נפשי מות ישרים" ומבואר שהישרים הם אבותינו, אברהם יצחק ויעקב שהיו ישרים והשרישו בנו את המידה הזו. רבינו הרצי"ה היה חוזר ומלמדנו את הקדמת הנצי"ב לספר בראשית, ובה הוא מבאר מדוע נקראו האבות ישרים: "וזה היה שבח האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אוה"ע אפי' עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה.." והוא מביא דוגמאות מתפילתו המיוחדת של אברהם על סדום, מיציאתו לקרב להציל את לוט מהשבי. יצחק בהתפייסותו עם אבימלך. ויעקב אחרי שרב עם לבן, כורת אתו ברית. לכן, אומר הנצי"ב, נקרא ספר בראשית ספר הישר על מעשי אבותינו והתנהגותם הישרה כלפי כל הבריות.
חינוך לישרות
באגרת החינוך המפורסמת של מרן הרב קוק זצ"ל (איגרת קע), מלמד הרב, "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". וכיצד עושים זאת? אומר הרב, "שכל מה שתהיה מושרשת בליבו של אדם הקריאה בשם ה' כן יגדל טובו ויושרו ויהיה מאושר לעצמו ולחברה כולה". ולקריאה בשם ה' אומר הרב "דרוש תלמוד קבוע, משחר טל ילדות האדם... ודווקא תלמוד תורה ולא ידיעות אחרות". ולכן מצווה כל אדם לעסוק בתורה, ולהוציא מתוך כך לפועל את מידת הישרות אשר נמצאת בו מטבע אבותינו הישרים.


תגיות: פרשת וישלח | ישרותמאמרים נוספים מעלון פרשת וישלח תשע"ט:
הפסקת אש בעזה?! - הרב שלמה אבינר
קטונתי מכל החסדים - הרב חגי לונדין
"וישקהו" - פרשת וישלח - הרב זיו רוה
קטונתי - הרב ליאור אנגלמן
בין יעקב לעשו - הרב דוד לנדאו
"ויותר יעקב" - הרב יואב מלכא
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
יַלְדוּת קָשָׁה - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: