ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


דוֹד!

הרב ערן טמיר

פירושים רבים נאמרו ביחס למהותו של חודש אלול, חודש שבו אנו מתחילים באופן מיוחד את הכנותינו-תשובתנו לראש השנה וליום הכיפורים עד הושענא רבה.
שניים מרכזיים מהם מופיעים כבר בספרי קדמונים וכפי שהביאם המ"ב (או"ח תקפא) א. "ומה שנהגו מר"ח (אלול) שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות... והוי עת רצון". ב. "ואיכא אסמכתא (יש סימוכין - רמז) מקרא (מפסוק) "אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, כי באלו ארבעים יום (מר"ח אלול עד יוה"כ) התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה ואז דודו קרוב לו, לקבל תשובתו מאהבה".
בדברים הבאים נשתדל לעמוד רק על נקודה אחת שלפעמים נדחקת לפינה, המאירה שני פירושים אלו יחדיו. לפי הפירוש השני - הקשר בין ישראל לקב"ה בכלל, ובפרט בימים אלו, הוא קשר של 'דוד', כנאמר (שיה"ש ו ג) "אני לדודי ודודי לי", וצריך להבין מדוע לא נאמר כמקובל, שהקשר בינינו הוא בין אבא לבן או בין מלך לעבד, מה המיוחד דווקא ב'דוד'?
מבאר המצודת דוד (שיה"ש א ב) "דודיך - עניין אהבה וחיבה" ובלשוננו - ידידות.
הסבר - יש שני סוגי קשר בין בני אדם וממילא בינינו לריבש"ע, קשר אחד, כפוי והכרחי ללא בחירתנו כקשרי משפחה אב ובן וכו או קשר בין אדון - מלך לעבדו, אך ישנו קשר מסוג שני, הפוך מכך, קשר הנובע מבחירה, מרצון, משייכות - 'דוד' בלשון התנ"ך מלשון ידידות, אהבה וחיבה, וממילא דוד - האח של אבא כלפי האחיין.
הקשר בין הדוד לאחיין והאחיין לדוד - בניגוד לקשר שבין אבא לבן, ובוודאי בין מלך לעבד - הוא קשר הנובע מידידות, מאהבה, מחיבה, מרצון, מהזדהות ללא שום כפיה או הכרח. זהו קשר של 'פינוק' ללא מחויבות חיצונית אלא מתוך הזדהות פנימית. זהו יתרונו אך פה גם הסכנה שהרי הדבר תלוי בי. ברצוני אתקשר לדוד, וברצוני, חלילה, לא!
על כן מוסיף הר' הירש ומבאר (דברים לג ב) "דוד הקרוב שמוטל עליו להגיש סיוע אבהי, אולי קרוב לכך גם דד"ד שהוא השורש של דד-שד האם". דהיינו הקשר הבחירי הזה, אינו נתון לבחירה באמת שהרי אנו כמו תינוק היונק מדדי אמו, מזון שכל חייו תלויים בו. על כן הוא כפוי ומוכרח, ובכך הוא תלוי. אם כן דדנו-דודנו מקור חיינו הוא רבש"ע ואין בלתו! אם כן, 'דוד' מלשון ידידות מחד, ומלשון דד מאידך. קשר מאהבה ורצון מחד אך מאידך קשר מוכרח שבו תלויים כל חיינו כתינוק המשווע לאמו...
נזכה לכוון את תשובתנו בחודש זה ובכלל אל דודנו במובן כפול זה, וממילא כאור חוזר יעשה כן דודנו אלינו - "אני לדודי ודודי לי" אמן.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: