ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סידרת 'אבולוציה רוחנית' - חלק ב': אומנות ההדרגה

נתן קוטלר

| מאת: נתן קוטלר

האבולוציה מלמדת אותנו שני דברים - שהעולם מתפתח ומשתכלל, וכן שהעולם מתקדם בתהליכים הדרגתיים. בשבוע שעבר למדנו על התקדמות העולם, הפעם נלמד על ההדרגתיות שבה העולם מתקדם ונבין את החשיבות שבתובנה זו.

השאלה: מדוע העולם מתקדם דווקא בהדרגה?
הרמח"ל כותב בכמה מקומות שהעולם מתקדם בתהליך הדרגתי "שאין התיקון נעשה בבת אחת, אלא בהדרגה, כי התחיל מזמן התיקון, והולך ונעשה דבר יום ביומו, שהם הבירורים החדשים שנבררים בכל יום" (פתח מב; קלא). יש לשאול מדוע מדגיש הרמח"ל את ההדרגתיות בתיקון העולם? מדוע אי אפשר לקדם את העולם בבת אחת?
אור גדול מחייב הסתרה גדולה
הזוהר מלמדנו שהעולם הזה הוא עולם גשמי, ולכן אינו יכול לקבל אור רוחני גדול מדי ולכן יש צורך להסתיר את האור הרוחני. ולכן, בשעה שהמלאכים מגיעים לעולם הזה, הם צריכים להתלבש בלבושים של העולם הזה, שהרי אם לא יעשו כן, הם לא יוכלו להתקיים בעולם והעולם לא יוכל לסבול את האור הגדול שלהם. הזוהר ממשיך ומסביר שאם כך לגבי המלאכים, על אחת כמה וכמה שהדבר נכון לגבי התורה שכל העולמות מתקיימים בזכותה. כאשר ירדה התורה לעולם הזה, אילו לא היתה מתלבשת בכמה לבושי העולם הזה, העולם לא היה יכול לסבול את האור הגדול שלה (זוהר בהעלותך קנב, א).

הרב קוק מתייחס לשאלה 'מדוע התגלות ה' במעמד הר סיני היתה דווקא על ידי הסתרה: "הִנֵּה אָנֹכִי בָּא אֵלֶיךָ בְּעַב הֶעָנָן" (שמות יט, ט)?' הרב קוק מלמדנו שככל שהאור גדול יותר, כך יש להסתירו כדי שנוכל לקבלו. "וכל דבר שכח האלקי העליון מופיע בו יותר, הרי הוא צריך הסתרה יותר גדולה, כדי שהמצב יביא שיוכלו עיני האדם להיות נהנים מזיו האורה, ולא יכהו העינים מרוב ההשפעה האורית" (מאמרי הראי"ה 'ענן התורה וענן הגאולה'). ולכן, מאחר שהעולם אינו מסוגל לקלוט אור רוחני גדול בפתאומיות, לכן יש צורך בתהליך הדרגתי לגלות את האור מעט מעט.

הטבע האנושי מצריך הדרגתיות

הרמב"ם מלמדנו שהטבע האנושי דורש התקדמות הדרגתית, ללא קפיצת מדרגות. הרמב"ם מביא מספר דוגמאות לכך בהקשר לטעמי הקורבנות:
מדוע צריך להתקדם בצעדים מדודים? כותב הרמב"ם שהרי זה כתינוק בן יומו שאינו מסוגל לאכול מזון מוצק, ולכן ניזון מיניקת חלב אם. ולאחר מכן כשגדל קצת, לומד לאכול מזון רך ורק לבסוף כאשר מתפתח יותר, לומד לאכול מזון מוצק. באותה הדרך, אין אפשרות להביא את האנושות בבת אחת לאידיאל הנשגב, אלא צריך להתקדם בצעדים מדודים לעבר היעד. "והוא שאי אפשר לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום, ולזה אי אפשר לפי טבע האדם שיניח כל מה שהרגיל בו פתאום" (מו"נ ח"ג לב).
הרמב"ם מציין שאמנם היה ראוי לעם ישראל להיכנס לארץ ישראל מיד ביציאת מצרים, אך מאחר שהקב"ה מבין את המציאות האנושית שבלתי אפשרי שעם של עבדים יהפוך להיות בבת אחת עם של לוחמים ויכבשו את הארץ, לכן היו צריכים להכין את עצמם במשך ארבעים שנה במדבר. "כי כמו שאין בטבע האדם שיגדל על מלאכת עבדות בחמר ובלבנים והדומה להם ואחר כן ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם וילחם עם ילידי הענק פתאום" (מורה הנבוכים שם).

סיכום ומסקנות

התקדמות אמיתית אינה יכולה להתרחש בפתאומיות, אלא רק בהדרגה. יסוד זה נכון לגבי התקדמות הכלל והפרט. לגבי התקדמות הכלל, נאמר שגאולתן של ישראל היא בהתחלה קמעא קמעא (ירושלמי ברכות א, א). ולגבי התקדמות הפרט, יש להכיר את מקומנו הרוחני ולא לנסות לקפוץ מדרגות בעבודת השם. חז"ל מלמדים אותנו שאחד ממ"ח דברים שהתורה נקנית בהם הוא במי שמכיר את מקומו, כלומר שאינו נכנס לפנים ממחיצתו (הון עשיר אבות ו, ו). ולכן, ההדרגתיות היא כלל גדול בתורה.

לתגובות: [email protected]


תגיות: סדרת אבולוציה רוחניתמאמרים נוספים מעלון פרשת ויצא תשע"ט:
לימוד משנה - הרב שלמה אבינר
אני מכורה לאינטרנט - הרב שלמה אבינר
תתן אמת ליעקב - הרב אלישע וישליצקי
שַׁעַר הַשָּׁמָיִם - הרב זיו רוה
בית יעקב - הרב דוד לנדאו
בית חלומותיי - הרב חגי לונדין
אמת - הרב יורם אליהו
הרוצה שיחכים - ידרים - הרב ליאור אנגלמן
"ואנכי לא ידעתי" - הרב יואב מלכא
בדיחידוש - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: