ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


סדרת 'אבולוציה רוחנית' - חלק א': התקדמות האדם והעולם

נתן קוטלר


בסדרה זו נעסוק באחת מהסוגיות המרתקות: "התקדמות העולם", נדון בשאלות הבאות: האם העולם מתקדם? באלו מישורים? אם העולם מתקדם, מדוע יש נסיגות? כיצד יש להבין את מושג "התקדמות העולם" בדור של עקבתא דמשיחא? מהו 'שעבוד מלכויות' של התרבות המערבית? כיצד עובדים את השם בעידן הפוסט-מודרני ובעידן הדיגיטלי? ירידת הדורות או עליית הדורות? ועוד.

היש 'ניצוצי אמת' באבולוציה?
כאשר תורת ההתפתחות של צ'ארלס דרווין התפשטה בעולם, היא גרמה לסערה גדולה בחוגים פילוסופיים ודתיים. אך בניגוד לרבנים אחרים בתקופתו, הרב קוק לא התרגש במיוחד. כאשר הרב קוק התבקש להתמודד עם הסתירה לכאורה בין תיאוריית האבולוציה לתורה, הוא כתב שככלל אין אנו צריכים לקבל השערות ותיאוריות כעובדות מדעיות מבוססות. וכמו כן, אין צורך להיות 'חסידי האבולוציה' שהרי אמנם יש בה כמה "ניצוצי אמת", אבל גם כן כמה "כזבים ודמיונות". אך אם יוכיחו שתיאוריית האבולוציה נכונה, אין שום סתירה לשום דבר מן התורה (אגרות הראי"ה אג' צא וקיז). בנוסף, הרב קוק מלמדנו שתורת ההתפתחות דווקא מתאימה מאוד לנאמר בתורת הסוד שהעולם מתפתח ומתקדם: "תורת ההתפתחות, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של הקבלה, יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות, ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם, כי איך אפשר להתיאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה" (אוה"ק ח"ב תקל"ז).
חשוב להדגיש שאפילו אם קיימת נקודת אמת באבולוציה, אין היא בהכרח מאמתת את התיאוריה עצמה. ולכן, כאשר הרב קוק דיבר בשבחה של האבולוציה, לא היתה כוונתו ל'הכשיר' את התיאוריה, אלא רק להמחיש על ידה את הרעיון שהעולם מתקדם ובהדרגה.

האם העולם מתקדם?
המציאות אינה סטטית. העולם נמצא בתנועה תמידית לכיוון השלֵמות. ההתפתחות הביולוגית וההתקדמות הטכנולוגית הן בבואה להתעלות העולם. "כל מה שיש בכל אטום, ובכל מה שהוא קטן מהם, בכל ניד כל דהו, קל וחומר בכל דומם מצויר בצורה... וקל וחומר עוד יותר בכל האורגנים, בכל צמח, ובכל חי למינהו, הכל הולך ושוטף, הכל מתעלה" (אוה"ק ח"ב תקטו).

הרמח"ל מלמדנו: "כל יום ויום שעובר, נמצא העולם קרב יותר אל שלמותו; ולא עוד, אלא שהקב"ה מסיבות מתהפך בעומק עצתו, ומגלגל גלגולים תמיד, להביא העולם אל השלמות הזה" (דעת תבונות מח).

אמנם זהו חידוש שהעולם נמצא באופן כללי במסלול של התקדמות, אך ישנן חדשות גדולות יותר: בכוחו של האדם להשפיע ישירות על התקדמות העולם.

השפעת האדם על העולם

"כשאנחנו אומרים, שהאדם לא לבד שהוא מושפע מהעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו" מלמדנו הרב קוק "והשפעתו היא השפעה כבירה עצמית, כללית ורוחנית חיובית" (אוה"ק ח"ב שלט; ראה אג' ש"א). בפרקי אבות נאמר "דע מה למעלה ממך" (ב, א). ר' חיים מוולוז'ין מלמדנו שיש לקרוא את דברי המשנה כך: "דע! מה למעלה - ממך" יש לדעת שכל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים מושפע ממך - ממעשיך למטה בעולם הזה (נפה"ח ש"א, פ"ד בהגה"ה).

הרמח"ל המשיל משל להשפעת האדם על העולם: כשם שבאורלוגין [=שעון], מתיחת מנגנון הקפיץ מפעילה את גלגלי השיניים שמסובבים את מחוגי השעון, כך מעשי האדם משפיעים על כל העולם (דעת תבונות קכד). וכן "במעשיהם של ישראל תלה האדון, ברוך הוא, תיקון כל הבריאה ועילויה" (דרך ה' ח"ב ד, ט; מסילת ישרים א). חז"ל מלמדים אותנו על אחריותו של האדם במעשיו כלפי העולם "עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה" (קידושין מ, ב).

דרווין טען שהאבולוציה שינתה את העולם ואת האדם, אך התורה מלמדת אותנו, שבכוח האדם לשנות את האבולוציה ואת העולם. האדם יכול על ידי מעשיו לתקן ולקדם את העולם לעבר שלמותו.
לתגובות: [email protected]

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: