ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שלח לך
פרשה נוכחית: קרח
פרשה הבאה: חוקת
 


אברהם ויצחק

הרב דוד לנדאו

זכינו למעמד הר סיני ולמתן תורה, מתוך המידות והתכונות של אברהם. "דרך ארץ קדמה לתורה" . ומידות אלה של אברהם אבינו נמשכות והולכות ומתגלות דרך יצחק אבינו. גדולתו של אברהם אבינו בתורה מתגלה בדברי ד' אל יצחק אבינו: "עקב אשר שמע אברהם בקֹלי וישמֹר משמרתי מצוֹתי חֻקותי ותורֹתי" , "ותורותי - אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה" . גם חפירת הבארות על ידי אברהם אבינו מתגלה לנו דרך יצחק: "וישב יצחק ויחפור את בארֹת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם" . אברהם אבינו קרא להן בשמות שמבטאים את הפצת התורה, כי "אין מים אלא תורה" , "ויקרא להן (יצחק) שמות כשמֹת אשר קרא להן אביו". דרך יצחק אבינו מתברכים גם יחסי השכנות עם שכני אברהם אבינו. כח הברכה שניתן לאברהם אבינו "והיה ברכה" מתגלה דרך יצחק אבינו: "אתה עתה ברוך ד'" . איתו מתקיימת הברית לאברהם אבינו "ואת בריתי אקים את יצחק" , זאת ברית מילה לשמונה ימים שנתקיימה לראשונה אצלו, זאת ברית ד' עם ישראל.
גם שייכותו של אברהם אבינו לארץ ישראל מתגלה אצל יצחק אבינו בכל תוקפה. על אברהם אבינו נזכר רבות שהוא התהלך בארץ: "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה", "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה". על יצחק אבינו מוזכר הדבר בקיצור: "ויהי רעב בארץ... וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה. וירא אליו ד' ויאמר: אל תרד מצרימה" . יצחק אבינו הוא "עולה תמימה", כולו קודש, כולו פנימי: "שהיה דעתו לרדת למצרים, כמו שירד אביו בימי הרעב. אמר לו: אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה, ואין חוצה לארץ כדאי לך" . אלא "שכֹן בארץ אשר אֹמר אליך". ומה היא? זוהי הארץ הזאת, "גור בארץ הזאת", הארץ המתאימה לך, ואשר לה אתה מתאים. ואז "אהיה עמך ואברכך", דרכך תתגלה הברכה שניתנה לאברהם אבינו. "כי לך ולזרעך אתן את כל הארצֹת האל, והקימֹתי את השבֻעה אשר נשבעתי לאברהם אביך. דרך יצחק אבינו שנצטווה להישאר בארץ, מתבררת השייכות שלנו לארץ הזאת, הנקראת "ארצות", כפי שלומדים חז"ל מן הביטוי "הארצֹת האל". זאת ארץ שיש לה ערך של ארצות רבות. ארץ ישראל היא מרכז העולם הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גיאוגרפית, והיא היתה מרכז העולם הקדום. ארץ זו שהיא "טבורו של עולם" , כביטויו של ספר הכוזרי, מחולקת בעצמה לכמה ארצות, כגון "יהודה, עבר הירדן והגליל" . לחלקים ולישובים השונים של ארץ ישראל יש מזגי אוויר שונים ותכונות שונות המתאימות לתכונת האנשים היושבים בהם. הגילוי המיוחד הזה, שארץ ישראל היא כערך הכולל של ארצות רבות, מגיע אלינו דרך יצחק אבינו .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: